Pandemia ja ilmastonmuutos johtavat toimijoita kohti muutosta, jota leimaa älykäs digitalisaatio ja kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet. Uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja 5G-verkon, hankinta on ajankohtaista, sillä sekä työntekijät, asiakkaat että sijoittajat toimialalla peräänkuuluttavat uusia innovaatioita. Muutoksessa toimitusjohtajilta odotetaan selkeää johtamista ja kirkasta näkemystä.

Toimitusketjujen hallinnalla ennakoidaan riskejä

Pandemianjälkeisiin oppeihin lukeutuu kestävien toimitusketjujen varmistus ja uusiin teknologioihin investoiminen resilienssin vahvistamiseksi. Kun toimitusketjut on varmistettu ajoissa, on mahdollista varautua taloushaasteisiin myös tulevaisuudessa. Pandemia on osoittanut toimitusketjujen olevan uusi prioriteetti yrityksille, ja samoin nopea päätöksenteko ja ketteryys korostuvat kyselyn vastauksissa. Toimitusjohtajat arvelivat, että todennäköisimpänä kasvun esteenä on jatkossa toimitusketjuihin liittyvät riskit. Älykkäällä digitalisaatiolla on mahdollista toteuttaa tehokkaampaa riskienhallintaa, ja pandemian jälkeen ennakointi ja monitorointi turvaavat liiketoimintaa myös muutoksen keskellä.

Muutosta kohti teknologiainvestointien siivittämänä

Teollisuustoimialalla halutaan investoida digitalisaatioon ja eri toiminta-alueiden integraatioon innovoinnin mahdollistamiseksi. Useat uudet teknologiat nojaavat tekoälyn hyödyntämiseen. Investointeja tarvitaan muun muassa kyberturvallisuusriskien ennakointiin, jotka saattavat kohdistua juurikin toimitusketjuihin. Kyselyssä toimitusjohtajat kertoivat kyberturvallisuusriskien viime aikoina kohonneen. Teknologioiden lisäksi myös kybertietoinen kulttuuri yrityksessä on tärkeää turvallisuuden takaamisessa, vastauksissa todetaan. 

ESG-tavoitteista fokus sosiaaliseen vastuullisuuteen

Pandemian jälkeen toimialan toimitusjohtajien fokus on siirtynyt sosiaaliseen vastuullisuuteen, ja erityisesti moninaisuus on avainasemassa. Kyselyssä selvisi, että nuoremman työvoiman rekrytoinnissa moninaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä painotetaan entistä enemmän. Osaavan työvoiman tarve tuleekin kyselyn perusteella lisääntymään teollisuustoimialalla lähivuosina ja mm. onnistuneilla hybridityökäytännöillä voidaan taata työntekijöiden tyytyväisyys. Johtajien on syytä kiinnittää huomioita siihen, miten yhdessä innovointi ja ryhmähengen rakentaminen onnistuu myös jatkossa. Ympäristö- ja hallintotapatavoitteita ei ole suinkaan unohdettu: 71 % vastaajista näkee globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutoksen, suurimpina haasteina pitkäaikaiselle kasvulle. Vihreiden investointien määrän soisi kuitenkin kasvavan – ja tämä tiedostetaan teollisuustoimialalla. Vastuullisuustavoitteiden merkitys luontevana osana liiketoiminnan strategiaa on entistä tärkeämpää.

Lataa Global Manufacturing Prospects 2022 -raportti alta.