KPMG Tampereella 60 vuotta

Kestävää menestystä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Kestävää menestystä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Maailma ja liiketoimintaympäristö muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Samalla asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset muuttuvat. Tämä tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia kasvaa luomalla täysin uusia liiketoimintoja ja toisaalta ajatella uudella tavalla nykyisiä liiketoimintamalleja.

— Jatkuvan muutoksen keskellä asiantunteva neuvonantaja sekä luotettava taloudellinen informaatio päätöksenteon pohjaksi ovat entistä tärkeämpiä. Tavoitteemme on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä hallitsemaan riskejä, parantamaan suorituskykyään ja hyödyntämään muutosten mukana tulevia mahdollisuuksia. Panostamme jatkossakin strategisiin kasvualueisiin, kuten kyberturvallisuuteen, strategiapalveluihin ja data & analytiikka -palveluihin. Lisäksi vastuullisuus ja ESG-teema tulee näkymään jatkossa eri toimialoilla osana yritysten liiketoimintaa. Näiden ohella myös teknologian hyödyntäminen palvelujen ja asiakassuhteiden kehittämisessä ovat meillä keskeisessä roolissa, KPMG:n aluejohtaja Risto Heinänen toteaa.

— Vastuullinen toiminta on myös osa kaikkea toimintaamme, asioiden ja vaikutusten huomioimista omassa arjen työssämme, Heinänen lisää.

 

KPMG:n Tampereen toimisto perustettiin vuonna 1962 ensimmäisenä aluetoimistona Helsingin ulkopuolelle

— Juhlistamme tänä vuonna 60-vuotista läsnäoloamme Tampereella. Alkuvaiheen kahden hengen toimistosta olemme kasvaneet monialaiseksi asiantuntijaverkostoksi. Tänä päivänä Tampereella työskentelee vakituisesti noin 90 eri alojen asiantuntijaa. KPMG:n Tampereen toimiston henkilökunta on vuosien saatossa saanut kiitosta laaja-alaisesta eri osaamisalueiden asiantuntijuuden yhdistämisestä asiakkaiden parhaaksi. Asiantuntijamme toimivat yhteistyössä niin tilintarkastuksen, yritys- ja henkilöverotuksen, liikejuridiikan, kuin monien neuvontapalvelujen kuten tietoturvan, yritysjärjestelyjen, varainhallinnan ja liikkeenjohdon konsultoinnin parissa, KPMG:n Tampereen toimiston johtaja Assi Lintula kertoo.

— Kun monipuoliseen asiantuntijuuteen yhdistetään vahva tahto toimia tiiviissä ja luottamuksellisessa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ymmärtäen heidän perimmäisiä tavoitteitaan ja auttaen muun muassa yrittäjiä, rahoittajia ja julkishallinnon edustajia saavuttamaan tavoitellut päämäärät, voidaan hyvällä syyllä juhlia lähes ikinuoren KPMG:n Tampereen toimiston 60 menestyksekästä vuotta ja kääntää katse tuleviin vuosikymmeniin. Muutos on jatkuvasti läsnä ja me pyrimme ymmärtämään sen tuomia mahdollisuuksia ja haasteita eri toimialoilla, jotta voimme auttaa asiakkaitamme johtamaan ja hallitsemaan muutosta. Uskon, että yhteistyöllä eri tahojen kesken KPMG:n Tampereen toimisto jatkaa kehittymistään tulevaisuudessakin, Lintula toteaa.­­

Lisätietoja

Risto Heinänen
Puh.  +358 40 519 9903

Assi Lintula
Puh. +358 40 706 2736

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Lisätietoja