KPMG johdon taloudellisena neuvonantajana investoinnin rahoituksen järjestämisessä

KPMG toimi johdon taloudellisena neuvonantajana Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n investoinnin rahoituksen järjestämisessä.

KPMG toimi johdon taloudellisena neuvonantajana investoinnin rahoituksen järjestämisessä.

Asiakas

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy on vuodesta 1956 lähtien Tervolassa toiminut puunjalostukseen erikoistunut perheyritys. Yrityksen suurin markkina on kotimaa ja suurin asiakaskunta talotehtaat. 

Toimeksianto

Tervolan Saha ja Höyläämön liiketoiminta on keskittynyt pääasiassa kotimaan markkinoille. Omistajat näkivät mahdollisuuden lähteä laajentamaan liiketoimintaa vientiin lisääntyvän kotimaan kysynnän lisäksi. Nykyinen sahalinja oli lähes täydessä kapasiteetissä ja jostain oli saatava lisää kapasiteettiä. Omistajat tekivät päätöksen uuden sahalinjan, kokonaan uuden modernin ja automatisoidun tuotantolaitoksen rakentamisesta. Omistajat kaipasivat apua sekä tukea investointilaskelmien ja liiketoimintaennusteiden tekemiseen. Nämä selvitykset olivat välttämättömiä merkittävän investointiprojektin rahoituksen hankkimiseen. 

Asiakaskokemus

—Yrityksemme on koko historiansa suurimman muutoksen edessä. Meillä on itsellä pitkä ja laaja kokemus puunjalostusliiketoiminnasta, mutta kaipasimme tukea ajatustemme ja näkemystemme muuttamiseksi liiketoimintasuunnitelman muotoon. Lisäksi tarvitsimme näkemystä rahoituksellisesti ja taloudellisesti meidän yrityksemme kokoluokassa näin valtavan ison investointihankkeen suunnitteluun. Myös projektin rahoittajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä KPMG:n tuottamaan materiaaliin. KPMG:n mukanaolo on tuottanut sekä meille että rahoittajille arvokasta lisäarvoa, kertovat yrityksen omistajat Lea ja Juha Kokkonen

—Edellä mainitun lisäksi tiivis yhteistyö yrityksen tilintarkastajan kanssa sekä muiden asiantuntijoiden (muun muassa lakiasiantuntijoiden) ketterä ja tehokas osaamisen hyödyntäminen ovat tuottaneet meille rauhaa ja varmuutta toteuttaa turvallisesti tätä isoa muutosta, Kokkoset toteavat.

—Tervolan Saha ja Höyläämön investointihanke on todella innostava sen suuren koon vuoksi. Arvostamme suuresti yrittäjapariskunnan rohkeutta ja visiota. On ollut hyvin kiinnostavaa käydä keskusteluja heidän kanssaan hankkeesta ja liiketoiminnasta sekä koota avainlukuja heidän ammattitaitonsa perusteella. Mielenkiintoiset ja välillä haastavatkin keskustelut ELY-keskuksen ja rahoittajien kanssa ovat olleet erinomaisia ja antaneet paljon sisältöä hankkeen kaikille osapuolille. Tämä on hieno esimerkki suomalaisen perheyrityksen kehityksestä ja uskalluksesta vastata toimintaympäristön vaatimuksiin. Mielenkiinnolla jatkamme yhteistyötä ja odotamme innolla uuden käsittelylaitoksen valmistumista, sanoo projektista vastannut asiantuntijamme Hanna Henell.

Lisätietoja