ISO27001 -tietoturvasertifikaattimme on laajennettu kattamaan myös Viron toiminnot

Huhtikuusta alkaen koko KPMG Suomen konsernin toiminnot ja toimipisteet sekä Suomessa että Virossa täyttävät ISO27001:2013 standardin vaatimukset.

Sertifikaatti kattaa nyt myös Viron toiminnot.

Olemassa olevan ISO/IEC 27001:2013 -sertifikaattimme lisäksi olemme saaneet päätökseen toimenpiteemme laajentaa sertifiointi kattamaan myös Viron toimintomme. 

Mikä on ISO/IEC 27001 -sertifikaatti?

ISO/IEC 27001:2013 on kansainvälinen standardi tietoturvallisuuden hallintaan. Voimassa oleva sertifikaatti osoittaa, että sen saanut organisaatio on ottanut käyttöön tunnetut parhaat käytännöt liiketoimintansa ja käsittelemiensä tietojen suojaamiseen sekä tietoturvariskien hallintaan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän (ISMS) avulla. Organisaatiolle myönnetty sertifikaatti edellyttää jatkuvaa voimassapitoa ja vuosittaista seuranta-auditointia.

Mikä on KPMG Suomen sertifikaatin kattavuus?

Sertifikaatti kattaa kaiken konsernimme liiketoiminnan Suomessa ja Virossa sekä näitä tukevat keskitetyt tukitoiminnot Helsingissä ja Tallinnassa. Lisäksi sertifikaatin laajuuteen kuuluvat myös asiakkaille ja sidosryhmillemme tuotettavat ammatilliset palvelumme. 

Mitä saavutettu sertifiointi tarkoittaa asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme?

Sertifiointi on osoitus KPMG:n sitoutumisesta tietoturvallisuuteen sekä sen jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen. Sertifikaatin kautta asiakkaamme ja sidosryhmämme voivat luottaa toimenpiteisiin, joilla suojaamme meille uskottuja tietoja ja omaisuutta palveluita tuottaessamme.

Lisätietoja ISO27001 -sertifioinnista, laajuudesta ja yksityiskohdista sertifiointiprosessistamme on saatavissa KPMG Information Protection -yksiköltämme.

Lisätietoja

Harri Pienimäki

National IT Security Officer

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Juha Karttunen

Partner, General Counsel

etunimi.sukunimi@kpmg.fi