Jaksaa, valmistelee…ja vielä jaksaa

Hyvinvointialueiden rakennustyö on tällä hetkellä kiihkeällä tasolla.

Hyvinvointialueiden rakennustyö on tällä hetkellä kiihkeällä tasolla.

VATE:t ovat juuri lopettaneet virallisen toimintansa ja valtuustot ovat ottamassa päätöksentekovastuuta itselleen. Kaikki hyvinvointialueen valmistelijat, hankepäälliköt ja muutosjohtajat ovat toteuttamassa ennennäkemätöntä urakkaa uuden organisaation ja hallinnollisten rakenteiden muodostamiseksi. 

Rooliristiriitaa?

Hyvinvointialueen rakentamistyön ohella monet johtavista viranhaltijoista huolehtivat myös oman kuntansa tai kaupunkinsa sote-toimialan operatiivisesta sekä strategisesta johtamisesta. Samalla he ovat mukana myös kuntien ja kaupunkien työryhmissä ”irtauttamassa” sotea. Tässä yhteydessä he joutuvat punnitsemaan nykyisen kuntaorganisaationsa ja tulevan hyvinvointialueorganisaation välistä suhdetta ja yhteyttä. Huolimatta siitä, että sekä kuntien että hyvinvointialueiden tavoitteena on asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, tämä suhde saattaa olla joissakin kohdin haastava. Talouteen, kiinteistöihin ja muihin resursseihin liittyvät haasteet ja reunaehdot saattavat paineistaa tilannetta ja repiä viranhaltijoita kahteen suuntaan. 

Valmistelijat tarvitsevat tukea ja riittäviä resursseja

Uuden organisaation rakentamisessa yhteisen näkemyksen luominen on keskeisessä roolissa. Yhteisen näkemyksen kirkastaminen eri intressiryhmien kesken vaatii fokuksen säilyttämistä asiakkaissa, jotta eri toimijoiden omat perusoletukset ja tavoitteet eivät sumeuta näkyä. Asiakkaan advokaattina toimimisen rinnalla vaaditaan myös kykyä nähdä metsä puilta ja kykyä katsoa kauemmas. Tiukassa aikataulussa tehtävä valmistelutyö haastaa näitä kaikkia vaatimuksia ja saattaa vaikeuttaa päätöksentekoa, koska asioihin perehtymiseen ja päätösten vaikutusten arviointiin ei ole välttämättä riittävästi aikaa. Myös palautumisaika eri kokousten välillä on usein riittämätöntä.  Stressi heikentää päätöksentekokykyä ja lisää virheratkaisujen mahdollisuutta.

Hyvinvointialueiden huolellinen valmistelutyö on kaikkien sotelaisten, asiakkaiden ja veronmaksajien kannalta kriittisen tärkeää. On hyvä, että valmistelijoiden ja laajemminkin sotelaisten jaksamista on nostettu keskusteluun ja Työterveyslaitos on aloittanut tästä tutkimuksen. Riittävä aika ja riittävät resurssit turvaavat kaikkien kannalta parhaimman lopputuloksen. Toivon, että uudet valtuustot tukevat ja ymmärtävät valmistelutyötä tekeviä sekä mahdollistavat osaltaan hyvän lopputuloksen. 

Miten KPMG voi auttaa?

Autamme hyvinvointialueita rakentamaan sote-palveluille uutta tulevaisuutta. KPMG:n sote-palvelujen asiantuntijapoolin laaja-alainen osaaminen käsittää muutoksen tukemisen ja transformaation eri osa-alueet, jolloin voimme auttaa organisaatioita kokonaisuutena eri kehityspoluilla.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Lisätietoja