Strategiahanke onnistuu yhteistyössä vahvuuksia hyödyntämällä

Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?

Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?


Yrityksen liiketoiminnan perinpohjainen uudistaminen luo usein yrityksen johdolle epävarmuutta yrityksen kokoon katsomatta. Strategiatyö on usein muutoshankkeen ensimmäinen askel ja sen tavoitteena on luoda selkeä kuva siitä, millainen yritys tulevaisuudessa haluaa olla. Jotta strategiahanke onnistuu, on matkan varrella tehty lukuisia päätöksiä aina taloudellisen tavoitteen asettamisesta liiketoiminta-alueiden valintoihin sekä niihin operatiivisiin kyvykkyyksiin, joita markkinoilla voittaminen vaatii.

Miksi strategia ja sen toimeenpano silti usein epäonnistuu? Syitä on monia: valintoja ei ole priorisoitu, muutostarvetta ei kyetä kommunikoimaan selkeästi, strategiassa määriteltyjä voitettavia taisteluja ei pystytä kääntämään mitattaviksi muutoshankkeiksi, jalkautukseen ei investoida tarpeeksi resursseja tai tavoitteet eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia. 

Roolien määrittelyä ja avointa keskustelua

Mitä suurempi muutosmatka, sitä enemmän aikaa ja analyyttistä ongelmanratkaisua tarvitaan. Yrityksen omat resurssit on usein suunnattu olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen, jolloin uudet projektit nähdään pakkopullana, joihin ei kyetä panostamaan riittävästi. Ulkopuolisen tuen pyytäminen voi tuntua epävarmalta ja herättää kysymyksiä, pystyykö neuvonantaja tuomaan riittävästi vastinetta rahalle. Strategiaprosessi onnistuu, kun roolit on määritelty selkeästi, jolloin kaikkien projektin osapuolien vahvuuksia pystytään hyödyntämään optimaalisesti ja keskustelu on avointa sekä analyyttistä, jopa innostavaa. 

Milloin ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle?

Tarve uuden strategian määritykselle voi herätä hyvin erilaisista syistä. Toimitusjohtajan tai omistajan vaihdos, olemassa olevan strategian vanhentuminen, uuden kunnianhimoisemman suunnan määritys, operatiivisen mallin uudelleenjärjestely tai esimerkiksi yrityksen valmistautuminen yritysjärjestelyihin. Yhteinen tekijä tarpeille on halu kehittää yritystä eri näköiseksi kuin mitä se on nykyisin.

Me KPMG:llä katsomme, että strategiaprosessin aikana kannattaa määritellä ja tehdä valintoja seuraavan kolmen osa-alueen osalta. Ensiksi asetetaan pitkän aikavälin taloudellinen tavoite. Sen jälkeen tehdään valintoja, millä pelikentillä ja missä liiketoiminnassa yrityksen tulee toimia saavuttaakseen asetetut taloudelliset tavoitteet. Kolmas tekijä eli toteuttavan toimintamallin määritys varmistaa, että yrityksellä on voittava pelikirja tavoitepelikentillä. Edellä mainitut osa-alueet ovat voimakkaasti sidoksissa toisiinsa ja vaativat kunnianhimoista ja analyyttistä lähestymistapaa, jotta mahdollisuudet tunnistetaan ja priorisoidaan perustuen niiden taloudelliseen houkuttelevuuteen ja yrityksen kilpailuetuihin. 

Miksi ottaa mukaan ulkopuolinen neuvonantaja?

Yrityksellä on usein paras tieto omasta nykyliiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vahvuuksista ja kehitysalueista. Uuden suunnan määrittämisessä yritys voi kuitenkin kokea olonsa epävarmaksi ja erityisesti uusien investointipäätösten taakse halutaan kovia faktoja. Usein yrityksen omat resurssit eivät riitä katsomaan markkinamahdollisuuksia laajasti oman nykyliiketoiminnan ulkopuolelta. Ulkopuolinen neuvonantaja voi myös tukea johtoa tuomalla parhaita oppeja muilta yrityksiltä ja toimialoilta sekä varmistaa, että mahdollisuudet tutkitaan riittävän analyyttisesti.

Yritys tarvitsee myös vakuuttavan strategiatarinan ja -presentaation. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa yritys kommunikoi uutta suuntaa strategisille yhteistyökumppaneilleen, kuten rahoittajille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita strategian laadinnan ulkoistamista ulkoiselle kumppanille, sillä yrityksen on itse oltava täysin sitoutunut yrityksen uuteen suuntaan. 

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:llä on pitkä kokemus perhe- ja suuryritysten strategisesta neuvonannosta, mikä varmistaa, että parhaimmat käytännöt ovat asiakkaidemme käytössä. Avustamme asiakkaitamme kunnianhimoisten, mutta realististen pitkän aikavälin tavoitteiden asettamisesta aina voittavan strategian luontiin. Onnistunut suunnitelma ei yksistään takaa tuloksia, minkä vuoksi autamme yrityksen johtoa strategian toteutuksessa. Kokonaisvaltainen palvelukokonaisuutemme varmistaa, että toimeenpanon haasteet voidaan ratkaista "yhdeltä luukulta". Tämä tarkoittaa, että kokeneet asiantuntijamme voivat tukea strategisten ohjelmien läpiviennissä tai erilaisten juridisten, verotuksellisten, taloudellisten tai operatiiviseen toimintaan liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.

Tehdään yhdessä onnistunut strategiahanke molempien vahvuuksia hyödyntämällä.


Ota yhteyttä, kokenut ja ammattitaitoinen tiimimme on käytössäsi!

Tommi Pirilä
Puh. +358 50 495 1031
etunimi.sukunimi@kpmg.fi