Säätiön tilintarkastajan rotaatio astuu voimaan ensimmäistä kertaa tilivuodelle 2022

Monissa säätiöissä tulee valittavaksi uusi vastuullinen tilintarkastaja vuodelle 2022.

Monissa säätiöissä tulee valittavaksi uusi vastuullinen tilintarkastaja vuodelle 2022.

Vuonna 2015 voimaan astunut uusi säätiölaki sisältää aikaisempaan lakiin verrattuna ensimmäistä kertaa säännöksen kuinka pitkään vastuullinen tilintarkastaja voi enintään toimia säätiön tarkastajana. Tarkastustoimeksiannon enimmäispituudeksi on määrätty seitsemän vuotta ja ensimmäinen vuosi lasketaan aikaisintaan 1.1.2015 alkaneesta tilikaudesta. Vuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi, jolloin lain säätämä enimmäisaika tuli täyteen ja näin ollen monissa säätiöissä tulee valittavaksi uusi vastuullinen tilintarkastaja vuodelle 2022.

Virallisesti tilintarkastajan tehtävä päättyy, kun tarkastettavaa tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu hallintoneuvostossa. Jos säätiöllä ei ole hallintoneuvostoa, päättyy tilintarkastajan tehtävä, kun tilintarkastuskertomus on annettu. Monissa säätiöissä nykyisen tilintarkastajan tehtävä päättyy kuluvan vuoden keväällä tilintarkastuskertomuksen antamisen jälkeen. 

Tilintarkastaja tulee vaihtaa seitsemän vuoden jälkeen

Säätiölaissa siis todetaan, että säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, niin rotaatiopakkoa ei sovelleta yhteisöön. Säätiö voi edelleen valita saman tilintarkastusyhteisön mutta tarkastuksesta vastaava/vastaavat henkilöt tulee vaihtaa.

Rotaatio ei koske varatilintarkastajia. Toisaalta rotatoitunut vastuullinen tilintarkastaja ei voi toimia varatilintarkastajana, sillä jos varatilintarkastajan tehtävä realisoituisi, toimisi hän säätiölain vastaisessa tilanteessa. Rotatoitu tilintarkastaja voi osallistua uudelleen säätiön tilintarkastukseen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua tilintarkastustehtävän päättymisestä.

Säätiön tilintarkastajan tulee olla auktorisoitu tilintarkastaja

Valittaessa säätiölle uutta tilintarkastajaa on hyvä muistaa, että säätiön tilintarkastajan tulee aina olla auktorisoitu tilintarkastaja. Tämä perustuu säätiölain 4.1§:ään, jossa todetaan, että säätiössä on toimitettava tilintarkastus. Säännös tarkoittaa sitä, että tilintarkastus on aina suoritettava, riippumatta säätiön koosta. Lisäksi edellä mainitussa lainkohdassa todetaan, että tilintarkastuksesta on muutoin voimassa mitä tilintarkastuslaissa säädetään. Tästä seuraa se, että kaiken kokoiset säätiöt tarkastetaan tilintarkastuslain mukaisesti eli auktorisoidun tilintarkastajan toimesta. Esimerkiksi yhdistysten tarkastusta tekevien toiminnantarkastajien tehtäviä ei ole säädetty tilintarkastuslaissa vaan yhdistyslaissa.

Monien säätiöiden säännöissä on edelleen pykälä, jonka mukaisesti tilintarkastajan tulee olla KHT-tutkinnon suorittanut tilintarkastaja. Säännös juontaa juurensa vuosikymmenten taakse, jolloin säätiölaki edellytti KHT-tilintarkastajaa. Nykyisin myös HTM ja HT -tutkinnot riittävät hyvin säätiön tilintarkastajalle ja olisikin suositeltavaa, että säätiöt nykyistä enemmän päivittäisivät sääntönsä tältä osin, jolloin tarkastukseen olisi käytettävissä nykyistä enemmän tilintarkastajia. Tilintarkastuslaissa on määritelty, milloin kirjanpitovelvollinen on niin suuri, että tilintarkastajalta edellytetään KHT-tutkintoa ja tämä säännös koskee myös säätiöitä.  

Miten KPMG voi auttaa?

Yhdistyksiin ja säätiöihin perehtyneet asiantuntijamme tukevat talouden, verotuksen ja lakiasioiden sekä johtamisen kysymyksissä. Haluamme rakentaa kanssanne parempaa huomista, olipa kyse tilintarkastuksesta, taloudesta, voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sääntelystä ja verotuksesta, johtamisesta tai toimintaympäristön muutoksista.

Lisätietoja