• 1000

Vastuullisuus, yritysvastuu, yhteiskuntavastuu – näitä sanoja käytetään usein synonyymeinä kuvaamaan sitä, miten yritykset huomioivat ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin, hyviin hallintotapoihin ja talouteen liittyviä asioita. Vastaavasti asiakaskeskeisyys ja asiakasymmärrys sekä niiden pohjalta rakennetut kokemukset toimivat yrityksille keinoina huomioida asiakkaitaan. Miksi ja miten yritys voi huomioida sekä vastuullisuutta että asiakasnäkökulmaa strategiassaan?

Kolmiosainen artikkelisarjamme käsittelee vastuullisuutta ja asiakaskokemusta osana strategiaa. Sarjan ensimmäisessä osassa kerrotaan, miten lähteä liikkeelle vastuullisuus- ja asiakasnäkökulman huomioimisessa. Toisessa osassa paneudutaan syvemmin, miten edellä mainitut näkökulmat käytännössä integroidaan strategiatyöhön ja kolmas osa keskittyy käsittelemään asetettujen tavoitteiden mittaamista, seurantaa ja raportointia.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Autamme tuomaan vastuullisuuden ja asiakaskeskeisyyden kiinteäksi osaksi yrityksen strategiaa. 

Riikka Sievänen

Vastuullisuusasiantuntija

riikka.sievanen@kpmg.fi

+358 20 760 3170

Martin Skrifvars

Strategia-asiantuntija

martin.skrifvars@kpmg.fi

+358 20 760 3987

Annaleena Lehikoinen

Asiakaskokemusasiantuntija

annaleena.lehikoinen@kpmg.fi

+358 20 760 3126