Älä jää järjestelmäprojektissa yksin

Miten kääntää sudenkuopat voitoiksi?

Miten kääntää sudenkuopat voitoiksi?

Järjestelmien - etenkin suurten ja liiketoimintakriittisten järjestelmien – hankinnat, käyttöönotot, vaihdot ja päivitykset ovat suurissakin yrityksissä harvinaislaatuisia tapahtumia. Pienemmissä yrityksissä laajat järjestelmäprojektit saattavat olla täysin ainutkertaisia kokemuksia.

Järjestelmäprojektien ainutkertaisuus sekä vaadittavan teknologiatuntemuksen ja liiketoimintaymmärryksen poikkitieteellisyys aiheuttavat usein monenlaista päänvaivaa. Miten ylipäätään tulisi käynnistää järjestelmähanke, jollaisesta organisaatiossa välttämättä kenelläkään ei ole kovinkaan syvällistä tuntemusta? Entä miten varmistetaan, että järjestelmä vastaa mahdollisimman optimaalisesti niihin tarpeisiin, joihin se hankintaan ja pidetään samalla huoli esimerkiksi tietoturvasta sekä myös organisaation tulevaisuuden kehityskyvykkyydestä? Miten tällainen järjestelmä hankitaan tai miten se otetaan organisaatiossa mahdollisimman sujuvasti käyttöön?

Järjestelmäprojektissa voi myös onnistua

Onnistuneeseen järjestelmäprojektiin ei ole olemassa valmista kaavaa. Esimerkiksi yrityksen liiketoiminta- ja ICT-strategia vaikuttavat siihen, minkälaisilla reunaehdoilla ratkaisua kannattaa etsiä. Yrityksen kokoluokka, maantiede ja organisaatiorakenne määrittävät parametrejä optimaalisen järjestelmän toimittajalle. Yrityskulttuuri, hierarkia ja johtamisjärjestelmä puolestaan vaikuttavat siihen, miten viestintä, jalkautus ja tuotantokäyttö järjestetään. Järjestelmän voi kuitenkin hankkia, ottaa käyttöön, vaihtaa tai päivittää onnistuneesti noudattamalla hyväksi havaittuja käytäntöjä sekä toisaalta tunnistamalla yleisimmät ja vaarallisimmat järjestelmäprojekteissa ongelmia aiheuttavat sudenkuopat.

Miten kääntää sudenkuopat voitoiksi?

Läpileikkaavaa listaa järjestelmäprojektien sudenkuopista ei ole mahdollista laatia. Valitettavan usein järjestelmähankkeet joutuvat ongelmiin kuitenkin niiden kaikkein tyypillisimpien virheiden vuoksi. Hankinnassa keskitytään millintarkkojen sata- tai tuhat rivisten vaatimuslistausten viilaamiseen. Uuteen järjestelmään yritetään implementoida rutiinit ja käytännöt menneisyydestä. Projektissa ei saavuteta tulevaisuuteen katsovaa kumppanuussuhdetta toimittajan kanssa ja päädytään muutospyyntöloukkuun arvonluonnin asemesta.

Osaavien asiantuntijoiden avustuksella voidaan välttää yleisimmät sudenkuopat. Lisäksi asiantuntemuksella voidaan havaita ja ratkoa piilevämmät haasteet, kuten esimerkiksi yrityksen organisaatio- tai johtamiskulttuurin aiheuttamat haasteet.

Miten KPMG voi auttaa?

Olemme KPMG:llä avustaneet lukuisia asiakkaita hankkimaan ja ottamaan käyttöön onnistuneesti laajoja, liiketoimintakriittisiä järjestelmiä. Pystymme laaja-alaisen asiantuntijaverkostomme voimin tarjoamaan apua kaikkiin järjestelmähankkeiden osa-alueisiin käyttöönottojen ja hankintakokonaisuuksien projektihallinnasta, tietoturvaneuvonantoon ja järjestelmä- ja yritysarkkitehtuuriin sekä sopimusjuridiikkaan.

Yrityksenne järjestelmäprojekti voi olla menestys. Me autamme teitä tekemään siitä sellaisen!

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Roope Kolehmainen
Puh. +358 50 377 8787
etunimi.sukunimi@kpmg.fi