Pääomasijoittajat ry:n ja KPMG:n tuoreen selvityksen mukaan pääomasijoituksen saaneet yritykset ovat jälleen kerran kovimpia kasvajia: niiden kasvu liikevaihdolla mitattuna on yhdeksän kertaa nopeampaa ja henkilöstömäärällä mitattuna viisi kertaa nopeampaa kuin samankokoisten ja samoilla toimialoilla toimivien verrokkiyritysten. Selvityksen mukaan pääomasijoittajien omistamat yritykset ovat menestyneet huomattavasti verrokkiryhmän yrityksiä paremmin koronapandemian aikana. 

Vuosittainen kasvu verrokkiyrityksiin nähden on vauhdikasta: pääomasijoittajien omistamien yritysten liikevaihto kasvoi lähes puolella (48,7 %) ja henkilöstön määrä lisääntyi noin viidenneksellä (23,2 %). Selvityksessä seurattiin yrityksiä kolmen vuoden ajan alkaen siitä, kun yritys sai ensisijoituksensa pääomasijoittajalta. 

Verrokkiyrityksissä kasvu oli maltillisempaa, sillä liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia ja henkilömäärä viisi prosenttia vuosittain.

Startupeille ennätysmäärä rahoitusta

Myös pääomasijoittajien sijoitustoiminta on jatkunut aktiivisesti läpi korona-ajan. Jo aiemmin keväällä julkaistujen tilastojen mukaan startupeihin tehtävissä venture capital -sijoituksissa tehtiin viime vuonna ennätyksiä. Vakiintuneempiin kasvuyrityksiin tehtävissä buyout-sijoituksissa sijoituksia on tehty aiemmalla hyvällä tasolla. 

— Korona-aika osoitti, että kasvuyritykset saavat pääomasijoittajalta vetoapua myös murrostilanteessa luovimiseen. Kyseessä ei ole vain selviytyminen, vaan moni yritys on löytänyt uusia kasvun mahdollisuuksia myös esimerkiksi tavoitteellisesta digitalisaatiosta, jossa kokenut sijoittaja on ollut apuna, kommentoi Kenneth Blomquist, KPMG:n Head of Private Equity.

— Suomalaiset startupit ovat saaneet ennätysmäärän rahoitusta, ja sen avulla on kehitetty uusia ratkaisuja muun muassa ilmastonmuutoksen selättämiseen. Voimme olla ylpeitä siitä, että kotimaiset yritykset ovat etujoukoissa ratkaisemassa aikamme suuria haasteita, sanoo Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Pääomasijoituksen saaneet yritykset merkittävä työllistäjä

Pääomasijoittajien kohdeyrityksissä työskentelee Suomessa noin 73 000 työntekijää, eli yli viisi prosenttia suomalaisten yritysten kokonaishenkilöstömäärästä. Lisäksi osa suomalaisten pääomasijoittajien kohdeyritysten työntekijöistä, noin 10 000 työntekijää, työskentelee ulkomailla.

— Pääomasijoituksen saaneet yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä. Lisäksi kasvavat ja kansainvälisestikin kiinnostavat yritykset voivat houkutella tänne osaajia, joita ikääntyvä Suomi ehdottomasti tarvitsee, sanoo Santavirta.

— Henkilöstömäärä kasvaa pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä viisi kertaa verrokkeja nopeammin, ja iso osa tästä kasvusta on kokonaan uusia työpaikkoja, jatkaa Blomquist.

Kotimaisten ja ulkomaisten pääomasijoittajien omistamien suomalaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 25 miljardia euroa, eli se vastaa yli viittä prosenttia suomalaisten yritysten kokonaisliikevaihdosta.

— Pääomasijoittajat ovat yrityksille ja yrittäjille kasvukumppaneita, jotka jakavat riskiä ja tuovat osaamista ja rohkeutta kasvusuunnitelmien toteuttamiseen. Näin Suomeen kasvatetaan lisää uusien teknologia-alojen ankkuriyrityksiä ja perinteisille toimialoille vahvempia ja kansainvälisempiä keskisuuria yrityksiä, päättää Santavirta.