KPMG mukana arvioimassa kaivosveron toteutusvaihtoehtoja

Kaivostoiminnan voittojen verotus tarjoaisi mahdollisuuden kerätä yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä.

Kaivosvero olisi mahdollisuus kerätä yhteiskunnalle korvaus luonnonvarojen käytöstä.

  • 1000

Hanke

VATT:n johtama TAXMINE-hanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen tulokset raportoidaan Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Policy brief -artikkelisarjassa, jossa esitellään näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Artikkelit julkaistaan verkkosivuilla tietokayttoon.fi. Voit lukea raportin täältä.

Toimeksianto

KPMG:n asiantuntijat Elina Isokangas, Aki Kokko, Jonna Lepistö, Lotta Manu, Njomza Rama ja Kristiina Äimä olivat mukana VATT:n johtamassa ryhmässä arvioimassa kaivosveron toteutusvaihtoehtoja vero-oikeuden näkökulmasta.

Toteutetun selvityksen tavoitteena oli kartoittaa vaihtoehtoisia tapoja verottaa kaivostoimintaa ja määritellä näistä toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Pyrkimyksenä oli löytää malli erilliselle kaivosverolle, joka tarjoaisi mahdollisuuden kerätä yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä. Selvityksen mukaan kaivostoiminnan nettotuloon kohdistuvat verot, renttivero ja voittovero – tässä järjestyksessä – ovat tehokkaimmat tavat kerätä verotuloja maaperän uusiutumattomista luonnonvaroista.

Miten toimeksiantaja hyötyi KPMG:n osaamisesta?

KPMG:n asiantuntijat arvioivat mahdollisen kaivoveron toteutusvaihtoehtoja perustuslain ja EU-oikeuden, erityisesti valtiontukioikeuden näkökulmasta. Vero-oikeudelliseen katsaukseen kuului myös perehtyminen vertailumaiksi valittujen Australian, Kanadan, Norjan ja Ruotsin sääntelyyn.