ESEF-raportoinnilla tarkoitetaan julkisesti noteerattujen eurooppalaisten yritysten yhtenäistä, sähköistä raportointimuotoa, jota liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä vuositilinpäätösten laadinnassa. Suomalaisyritykset ovat herättäneet kansainvälistä huomiota ESEF-raportoinnin merkeissä, kun niin moni yritys on vapaaehtoisesti julkaissut ESEF-raportin viime vuodelta.

— On hienoa, että suomalaiset yritykset ovat lähteneet omaehtoisesti toteuttamaan uutta raportointimuotoa. Ei ihme, että se on noteerattu myös maailmalla, toteaa Mika Kuhanen KPMG:n tilintarkastus- ja varmennuspalveluista. 

Kansallinen poikkeus

Suomalaisilla yrityksillä on taseessa eurooppalaisittain katsottuna poikkeuksellinen erä, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP). Tämä SVOP-rahasto on suomalaisten osakeyhtiöiden omaan pääomaan kuuluva tase-erä, joka on yhtiön vapaata omaa pääomaa. ESEF-raportoinnin luokitusjärjestelmässä eli ydintaksonomiassa ei kuitenkaan ole kyseiselle erälle omaa taksonomiaelementtiä, johon sen voisi tilinpäätöksessä sijoittaa. Siksi yritysten tulisi ESEF-raportoinnissa tehdä tälle erälle ns. laajennus eli lisätä sille sopiva elementti yrityksen omaan luokitusjärjestelmään.

Olemme analysoineet 38:n eri yrityksen ESEF-raportit keskittyen erityisesti SVOP-rahaston merkintöihin eli tägäyksiin ja teimme niistä seuraavia havaintoja:

  • 8 % yrityksistä oli käyttänyt laajennuksessaan suomenkielistä teknistä nimikettä, muissa kieli oli englanti.
  • 5 % oli jättänyt skandinaaviset kirjaimet eli ääkköset pois merkinnästä ja käyttänyt oman pääoman muutoslaskelmassa merkinnän nimenä ”Sijoitetun vapaan oman paaoman rahasto”.
  • 8 % raportoijista oli käyttänyt SVOP-rahaston tägäykseen ydintaksonomian elementtiä, mikä saattaa olla väärä elementti.
  • Suurin osa yrityksistä oli käyttänyt sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta yhtenäisiä teknisiä nimiä taseessa ja oman pääoman muutoslaskelmassa.

 

Samassa analyysissä havaittiin, että SVOP-merkintä eli elementin tekninen nimi taseessa jakaantui seuraavasti:

  • 8 % oli käyttänyt suomenkielistä teknistä nimeä, muissa kieli oli englanti
  • 60 % oli käyttänyt teknisenä nimenä "ReserveOfInvestedUnrestrictedEquity"
  • 5 % oli käyttänyt ”Of”-sanan sijasta sanaa ”For”
  • 13 % oli käyttänyt teknisenä nimenä "ReserveForInvestedNonRestrictedEquity"
  • 8 % oli käyttänyt ydintaksonomian elementtiä eli ei laajennusta, joten merkintä saattaa olla virheellinen
  • 6 % oli käyttänyt muita, yksittäisiä, teknisiä nimiä

Elementtien nimeäminen

Uskomme, että raportointipalvelua tarjoavilla yrityksillä on ollut merkittävä vaikutus SVOP-rahaston elementin nimeämisissä. Se selittäisi myös nimitysten vähäistä hajontaa. Kun ajatellaan tilinpäätösten sisältämien tietojen hyödyntämistä, olisi varmasti tehokkaampaa, jos laajennusten tekniset nimet olisivat kaikkialla Euroopassa englanninkieliset. Toivomme, että alan toimijoiden kesken saamme yhdessä sovittua toimivan ratkaisun SVOP-rahaston vaatiman laajennuksen tekniseksi nimeksi ESEF-raportointiin. 

Lisätietoja

Mika Kuhanen

+358 20 760 3579

etunimi.sukunimi@kpmg.fi