KPMG avusti Psoriasisliittoa kirjanpito- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistamishankkeessa

Järjestelmämuutos mahdollisti siirtymän seuraavan tason digitaalisiin prosesseihin.

Järjestelmämuutos mahdollisti siirtymän seuraavan tason digitaalisiin prosesseihin.

  • 1000

Asiakas

Psoriasisliitto tarjoaa asiantuntevaa tietoa ja tukea elämään psoriasiksen kanssa. Liitosta psoriasista sairastavat saavat vertaistukea, tietoa oikeuksistaan ja hoidon ohjausta. Psoriasisliitto toimii psoriasisyhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä. Psoriasisliiton lähes 40 paikallisyhdistystä toimivat eri puolilla Suomea, ja niissä on yhteensä noin 13 000 jäsentä. Toiminta on kaikille avointa. STM tukee Psoriasisliiton toimintaa Veikkauksen tuotoilla. 

Toimeksianto

KPMG:n Finance Strategy and Transformation –tiimin asiantuntijat tukivat Psoriasisliittoa vanhenevan kirjanpito- ja palkanlaskentajärjestelmän korvaushankkeessa sisältäen prosessien ja toiminnallisten vaatimusten määrittelyn, sähköisen arkistoinnin sekä eri järjestelmävaihtoehtojen vertailun sekä tuen STEA-investointitukihakemuksen laadintaan.

Asiakaskokemus

—    Psoriasisliiton taloushallinnossa omat resurssit ovat erittäin rajalliset ja sen vuoksi koemme ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntämisen arvokkaaksi meille tärkeissä kehityshankkeissa. KPMG toi kaivatun lisäkäsiparin, asiantuntemuksen ja valmiit vaatimusmäärittelypohjat hankkeen edistämiseen, toteaa Psoriasisliiton talouspäällikkö, Sirpa Savolainen.

—    Aluksi KPMG toteutti kartoituksen taloushallintomme nykytilasta, josta koimme olevan hyötyä järjestelmätoimittajien kanssa käydyissä keskusteluissa. Tavoitteenamme oli kartoittaa vaihtoehdot taloushallintomme toimintojen muuttamisesta digitalisempaan muotoon, prosessien tehostamiseen sekä automatisointiin. Lisäksi halusimme saada tietoa paperisen arkistoinnin digitoinnista ja sähköisestä allekirjoituksesta. Saimme apua toimittajavaihtoehtojen kartoittamiseen ja yhteenvedon eri vaihtoehdoista. Tämän lisäksi KPMG avusti järjestelmäinvestointiin liittyvän STEA-hakemuksen teossa, jolla haimme tukea digitalisaatioprojektiin, avaa Sirpa Savolainen toimeksiantoa.

—    Kokonaisuudessaan koimme kumppanuuden KPMG:n kanssa arvokkaaksi ja hyödylliseksi, sillä pakollinen järjestelmämuutos mahdollistaa meille nyt myös samalla siirtymän seuraavan tason digitaalisiin prosesseihin,  Sirpa Savolainen summaa.

— Jotta mahdollistetaan kokonaismuutos, järjestelmämuutoksia tulee aina suunnitella prosessit edellä, eikä viedä vanhaa toimintatapaa uudelle alustalle. On ollut hienoa tehdä yhteistyötä Psoriasisliiton kanssa ja kuulla, että olemme onnistuneet tuottamaan asiakkaalle arvokasta lisäarvoa, kommentoi projektista vastannut asiantuntijamme, Laura Rantanen.