ESEF-raportointi etenee – mitä tuoreiden yritysraporttien analyysi paljasti?

Analysoimme ESEF-yritysraportteja - mitä selvisi?

Vuoden 2020 tilinpäätöksiä on raportoitu Suomessa jo runsaasti ESEF-standardin vaatimilla, XBRL-muotoisen raportoinnin merkinnöillä. Olemme analysoineet ensimmäiset 40 suomenkielistä ESEF-raporttia ja tehneet niistä kiinnostavia havaintoja.

1000

ESEF-standardilla tarkoitetaan yhtenäistä, sähköistä raportointimuotoa, jota liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä vuositilinpäätösten laadinnassa. Maaliskuun alkuun mennessä Nasdaqin yhtiötiedote -sivulla oli jo 76 julkaisua, ja 64 prosenttia yhtiöistä oli julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tai laajemman kokonaisuuden standardin mukaisesti. 

Yli 80 prosenttia yhtiöistä on julkaissut ESEFin edellyttämän zip-tiedoston useammalla kuin yhdellä kielellä. Lähes puolet yhtiöistä on varmennuttanut ESEF-raportoinnin. 

- Halusimme nähdä, mitä tuloksia tekninen validointi zip-tiedostoista tuo, Mika Kuhanen KPMG:n tilintarkastus- ja varmennuspalveluista toteaa.

Olemme keränneet suomenkielisistä ESEF-raporteista tietoa teknisen validoinnin tuottamista varoituksista ja virheistä. Analyysi koskee 40 yrityksen ESEF-tietojen zip-tiedostoja, joista olemme tehneet seuraavia huomioita:  

a) Pyöristysvirheitä (varoitus, ei virhe) oli yrityksillä keskimäärin 14. Ylivoimaisesti suurin osa pyöristyseroista oli oikeita. Myöskin pienten lukujen esittäminen (esimerkiksi miljoonissa) aiheutti suhteellisesti isoja pyöristyseroja. Lisäksi muutamat pyöristyserot olivat melko suuria.

b) Varoituksia (muita kuin pyöristysvirheitä) esiintyi kunkin yrityksen validoinneissa keskimäärin noin seitsemän. Varoituksista tyypillisimpiä olivat: 

a. Arvo oli <0

b. Samaa tägiä oli käytetty eri arvoilla

c. Tägi, jossa kerrotaan raportoijan nimen muuttuminen, puuttui.

c) Teknisen validoinnin virheitä oli aineistossa vähän.

 

Odotamme mielenkiinnolla tuleviakin ESF-julkaisuja saadaksemme selville yrityksissä käytettyjä erilaisia ratkaisutapoja. 

Lisätietoja:

Mika Kuhanen

+358 40 573 6686

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä