ESEF / XBRL - mitä se tarkoittaa ja mitä pitää tehdä?

ESEF / XBRL - mitä se tarkoittaa ja mitä pitää tehdä?

Listayhtiöiden tilinpäätösten raportointia koskeva sääntely on muuttunut.

1000

European Single Electronic Format eli lyhyesti ESEF -vaatimukset tulevat voimaan julkisesti noteeratuille eurooppalaisille yrityksille, joita ovat osakkeiden ja joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat. Vaatimukset koskevat konsernitilinpäätöksiä.

Yritysten tulee toimittaa vuoden 2020 tilinpäätökset XHTML-muodossa - sisältäen päälaskelmien lukujen merkinnät XBRL-teknologian avulla merkittyinä – kansalliseen tiedotevarastoon, Suomessa Helsingin Pörssiin. Ne tulee myös julkaista konsernin internet-sivuilla. Toimenpiteet tulee tehdä yhtäaikaisesti tilinpäätöksen julkaisemisen kanssa. Vaatimus ei koske osavuosikatsauksia eikä tilinpäätöstiedotteita.

Mikäli yrityksessänne ei ole vielä aloitettu valmistautumista sääntelyn muutokseen, se on hyvä aloittaa esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

  1. Tutustu ESEF-vaatimuksiin
  2. Tee tarvemäärittely
  3. Valitse ohjelmiston/palvelun toimittaja
  4. Muodosta 2019 aineistosta ESEF-raportti
  5. Valmistaudu 2020 raportointiin ESEF-vaatimusten mukaisesti

Olemme KPMG:llä mielellämme avuksenne tässä alkuvaiheessa. Meillä on kokemusta erilaisista toimeksiannoista ESEF-vaatimuksiin liittyen.

Suomen Tilintarkastajat ry on julkaissut suosituksen listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten varmentamisesta. Pääset lukemaan sen oheisesta linkistä. Meidän varmennuksemme suoritetaan suosituksen mukaisesti.

https://www.suomentilintarkastajat.fi/toimintamme/ajankohtaista/uutisia/suositus-listayhtion-esef-tilinpaatoksen-varmentamisesta-julkaistu

Lisätietoja

Virpi Halonen

+358 20 760 3684

 

Mika Kuhanen

+358 20 760 3579

 

Henrik Snellman

+358 20 760 3058

© 2023 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä