KHO hyväksyi laskennallisen alv-palautuksen muista EU-maista hankituista yksityisistä sairaanhoitopalveluista

KHO-päätös sairaanhoidon alv-palautuksista

Korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt uudessa ratkaisussaan laskennallisen palautuksen myöntämisen maakunnalle silloin, kun terveyden- ja sairaanhoitopalveluita jouduttiin hankkimaan yksityisiltä palveluntuottajilta muista EU-maista.

1000

Arvonlisäverolain 130 a §:ssä säädetään kunnan oikeudesta laskennalliseen palautukseen piilevän arvonlisäverorasituksen poistamiseksi. Arvonlisäverolain mukaan laskennallinen palautus voidaan saada sellaiselta yksityisen sairaan- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajalta hankituista palveluista, jolla on Suomen lain edellyttämät luvat tai rekisteröinnit toiminnan harjoittamiseen.

Uudessa ratkaisussaan korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että olisi EU-perusoikeuksien vastaista rajata kyseisen pykälän soveltaminen vain suomalaisten yksityisen sairaan- ja terveydenhuollon toimijoiden myymiin palveluihin. Siten KHO katsoi, että laskennallinen palautus voidaan myöntää myös silloin, kun palvelut hankitaan muuhun EU-maahan sijoittautuneelta toimijalta. Edellytyksenä on kuitenkin myös, ettei muusta EU-maasta oleva palveluntuottaja ole itse saanut omassa maassaan palautusta omiin ostoihinsa sisältyvästä verosta.

Arvonlisäveroläpikäynnillä voidaan kartoittaa helposti myös mahdollisuudet tehdä laskennallisia palautuksia ja vähentää siten merkittävästi julkisen sektorin toimijoiden arvonlisäverorasitusta.

Lisätietoja

Ida Maria Puolanen

+358 20 7672 123

 

Mika Kallio

+358 20 7603 375

 

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä