Verohallinto uutisoi alkuvuoden arvonlisäverojen takaisinpyytämisestä

Alkuvuoden arvonlisäverojen takaisinpyytämisestä

Verohallinto ilmoittaa, että yritys voi pyytää alkuvuonna 2020 maksettuja arvonlisäveroja takaisin tekemällä maksujärjestelypyynnön OmaVerossa 26.5. alkaen

1000

Maksujärjestelyn kautta voi pyytää takaisin yrityksen maksamia arvonlisäveroja, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi-, ja maaliskuussa 2020. Pyyntö maksujärjestelystä on helpoin tehdä OmaVero -palvelussa 26.5.2020 alkaen. Maksujärjestelypyynnön voi tehdä myös puhelimitse Verohallinnon palvelunumerossa 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä).

Verohallinto painottaa, että kyseessä on laina. Yritys ei saa pysyvästi pitää palautettavia maksuja, vaan sitoutuu maksamaan arvonlisäverot myöhemmin takaisin Verohallinnolle osana maksujärjestelyä. Palautetuille arvonlisäveroille lasketaan kolmen prosentin viivästyskorko alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Mikäli yritys on aiemmin hakenut maksujärjestelyä ja haluaa nyt täydentää tätä arvonlisäverojen palauttamispyynnöllä, tulee uusi maksujärjestelypyyntö tehdä viimeistään 15.6.2020.

Verohallinto on uutisessaan selkeyttänyt maksujärjestelyä seuraavalla esimerkillä: ”Yritys on alkuvuonna maksanut arvonlisäveroa eräpäivinä 13.1., 12.2. ja 12.3. yhteensä 50 000 euroa. Yritys hakee toukokuussa maksujärjestelypyynnöllä arvonlisäveroja palautettavaksi. Kesäkuussa Verohallinto hyväksyy maksujärjestelypyynnön ja palauttaa yritykselle 50 000 euroa. Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on tällöin syyskuussa. Maksueriin on laskettu mukaan 3 % viivästyskorko arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.”

Linkki Verohallinnon uutiseen: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronatilanne-yritys-voi-hakea-arvonlisäveroja-takaisin-ja-maksaa-ne-myöhemmin/

Verohallinnon uutinen perustuu hallituksen esitykseen VM/2020/81: https://vm.fi/paatos?decisionId=0900908f806ace84

Avustamme jatkossakin mielellämme yrityksiä koronatilanteeseen liittyvissä arvonlisäveroasioissa sekä maksujärjestelypyynnöissä.

Lisätietoja

Ellen Portin

020 760 3044

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Andreas Johansson

020 760 3265

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä