KPMG neuvonantajana Paree Group Oy:n taloushallinnon kehitys- ja muutoshankkeessa

Talousohjaus siirtyi digiaikaan ja aitoon tiedolla johtamiseen.

Talousohjaus siirtyi digiaikaan ja aitoon tiedolla johtamiseen.

  • 1000

Kansainvälistä toimintaa ja jatkuvaa kehitystä

Asiakas

Paree Group on merkittävä suomalainen, dynaaminen perheyritys, joka keskittyy kansainväliseen toimintaan ja jatkuvaan kehitykseen.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Paree Group Oy sekä sen tytäryhtiöt Serres Oy, Vieser Oy, Cubist IT AB sekä Innokas Medical Oy. Tytäryhtiö Serres Oy on johtava potilasimuun liittyvien ratkaisujen toimittaja. Yrityksen tuotteita käytetään kaikilla mantereilla yli 40 000 leikkauksessa päivittäin. Tytäryhtiö Innokas Medical on Oulussa vuonna 1994 perustettu suomalainen terveysteknologia-alan yritys.

Innokas tarjoaa asiakkailleen lääketieteen tekniikan sopimussuunnittelu ja –valmistuspalveluja sekä konsultointia lääkinnällisten laitteiden laatu- ja viranomaisasioissa. Konsernin liikevaihto on noin 65 miljoonaa ja ryhmässä työskentelee yli 450 työntekijää.

Toimeksianto

KPMG:n perhe- ja kasvuyhtiöiden Finance Strategy and Transformation -palvelujen toimeksiantona oli taloushallinnon muutos- ja kehityshanke seuraavien osakokonaisuuksien osalta:

  • Taloushallinnon perusprosessien nykytilan ja tavoitetilan kartoitus.
  • Prosesseihin liittyvän ajankäytön, kustannusten, volyymien ja keskeisten KPI-tunnuslukujen laskenta ja vertailu konsernin sisällä sekä suhteutus muihin saman kokoluokan kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiöihin.
  • Tuki konsernin yhtenäisen tilikartan määrittelyyn.
  • Lopputuloksena kattava analyysi prosessien nyky- ja tavoitetilasta, etenemissuositukset ja vaiheistettu kehittämisen tiekartta sisältäen myös RPA (Robotic Process Automation) -käyttökohteita. 
  • Hallittu talouden transformaatio ja henkilöstön mukaanotto sekä sitoutus muutoksen toteutukseen.

Toimeksianto toteutettiin hyödyntämällä KPMG:n metodologioita, työkaluja ja kansainvälistä vertailutietokantaa, haastattelemalla koko Suomen taloushallinnon organisaatio Espoossa, Kauhajoella ja Kempeleellä sekä organisoimalla kolme johdon työpajaa sisältäen esivalmisteltuja ryhmätöitä.

Asiakaskokemus

Asiakas koki KPMG:n avulla saaneensa projektin vauhdilla käyntiin sekä onnistuneesti toteutettua koko projektitiimiä ohjaten. Asiantuntijoidemme tuottama kansainvälinen vertailutieto saman kokoluokan yritysten talousprosessien nykytilasta antoi projektille mielenkiintoisen lisäulottuvuuden ja kehittämishaasteen.

Asiakas koki erittäin hyödylliseksi, että asiantuntijoidemme esiintuomat parhaat käytännöt ja toimintamallit käytiin läpi yhteisissä työpajoissa koko taloushallinnon henkilöstön kanssa. Koko projektin kannalta arvokkaaksi hyödyksi asiakkaamme nostaa talousohjauksen ja järjestelmien kehitys-roadmapin, joka kiteytti selkeän etenemispolun tulevaisuutta ja seuraavan tason talousohjausta sekä järjestelmiä silmällä pitäen.