Naisille suunnattu mentorointi antoi eväitä itsensä johtamiseen

Uusia näkökulmia ja tukea tavoitteisiin

Lanseerasimme naisille suunnatun mentorointiohjelman naistenpäivänä 2019. Tavoitteena oli tukea naisia omien vahvuuksien löytämisessä sekä tavoitteiden ja urapolun hahmottamisessa, ja sitä kautta itsensä johtamisessa.

1000

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin 17 mentori–aktori-paria eri palveluissa ja rooleissa työskentelevistä naisista. Vuoden lopussa oli aika kokoontua pohtimaan, mitä mentorit ja aktorit olivat mentoroinnista saaneet ja oppineet.

Uusia näkökulmia ja tukea tavoitteisiin

Aktorit kokivat saaneensa uudenlaisia näkökulmia arjen hallintaan, uransa johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn; luottamusta itseen ja omaan osaamiseen; tukea tärkeimpien tavoitteiden hahmottamiseen; sekä käytännön vinkkejä tavoitteiden saavuttamiseen.

Mentorit iloitsivat siitä, että saivat omalla kokemuksellaan auttaa muita, ja että keskustelut parhaimmillaan johtivat muutoksiin aktorin toiminnassa. Mentorit arvostivat myös mahdollisuutta tutustua nuorempiin kollegoihin, kuulla heidän ajatuksiaan ja avartaa samalla omaa maailmankuvaansa.

People & Change -yksikön vetäjä Minna Tuominen-Thuesen mentoroi Johanna Tulensaloa, joka työskentelee Sales Managerina Technology Advisory -yksikössä. Mitä vinkkejä Minna ja Johanna antaisivat onnistuneeseen mentorointiin? 

Sitoutumisella suuri merkitys

Johanna neuvoo aktoriksi hakeutuvia valitsemaan etukäteen aiheen, johon hakee mentoroinnilla tukea. Johanna itse toivoi tukea esimiestyöhön, ja kokee myös sitä saaneensa.

Minna taas painottaa molemminpuolisen sitoutumisen merkitystä.

— Mentorointi on prosessi, joka vaatii sitoutumista sekä mentorilta että aktorilta. Molemmat saavat tapaamisista enemmän irti, kun niihin valmistautuu kunnolla. 

Minnan ja Johannan keskusteluilla on ollut selkeät tavoitteet, teemat ja struktuuri.

— Johanna on ollut kerrassaan aktiivinen aktori, joka on huolehtinut tapaamisten aikatauluttamisesta, miettinyt aihealueet ja lähtenyt käytännössä soveltamaan uusia ajatuksia, Minna kiittelee. 

Konkreettisia oppeja oman toiminnan ohjaamiseen

Johanna ja Minna painottavat, että on tärkeää keskustella konkreettisella eikä ainoastaan hypoteettisella tasolla.

— Olen halunnut kysymyksilläni herättää Johannan pohtimaan omaa toimintaansa ja tekemään konkreettisia valintoja, Minna kuvailee.

— Arjessa ei ole aina aikaa pysähtyä miettimään omaa toimintaansa tällä syvyydellä. Mentorointi kannusti kokeilemaan käytännössä pieniä asioita, joilla oli lopulta suuri merkitys. Nyt opin paljon uusia asioita esihenkilönä kuudessa kuukaudessa. Saman oppimiseen olisi muuten mahdollisesti mennyt puolitoista vuotta, Johanna pohtii.

— Aloin itsekin havainnoida ja analysoida tarkemmin, miten omassa tiimissäni toimitaan, Minna kertoo.

Mentoroinnissa onkin kyse ennen kaikkea vuorovaikutuksesta, josta sekä mentori että aktori saa uusia eväitä ajatteluunsa ja itsensä johtamiseen.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä