Teknologian kehityksen myötä pankeista on tullut modernimpia, vahvempia ja luotettavampia asiakkaidensa näkökulmasta. Toimialan ydinhaasteet ovat kuitenkin edelleen läsnä — nopeasti kasvavat asiakkaiden odotukset, uudet digitaaliset kilpailijat, historiallisen matala korkoympäristö ja lisääntyvä sääntely. Tästä huolimatta uskomme tulevaisuuden tarjoavan ainutlaatuisia mahdollisuuksia. 

Kuukausittainen artikkelisarjamme The Future is open: Reshaping the banking experience on keskittynyt ajankohtaisimpiin trendeihin ja ilmiöihin, joilla on merkittävä vaikutus rahoitusalaan nyt ja tulevaisuudessa. Olemme nyt julkaisseet kymmenenosaisen artikkelisarjamme kaikki artikkelit tässä julkaisussa. Artikkeleissa syvennymme teknologisiin innovaatioihin ja uusiin liiketoimintamalleihin, kuten digitaaliseen pankkitoimintaan ja Open Bankingiin, maksupalveluiden uudistuksiin ja asiakkaiden älykkääseen tunnistautumiseen. Tarjoamme käytännönläheisiä näkemyksiä siitä, miten rahoitusalan toimijat voivat hyödyntää trendejä kilpailuedun saavuttamiseksi sekä pitkän aikavälin kestävän kasvun varmistamiseksi. 

Tutustu artikkelisarjaan saadaksesi kattavan kokonaiskuvan alan tulevaisuuden suuntaviivoista.

Lisätietoja

Jami Nordlund
+358 44 577 9659
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Juha-Pekka Mylén
+358 40 532 2102
etunimi.sukunimi@kpmg.fi