KPMG maailman kärkeä tekoälypalveluiden tarjoajana

KPMG maailman kärkeä tekoälypalveluiden tarjoajana

HFS Researchin tutkimus nosti KPMG:n kansainvälisesti tekoälypalveluntarjoajien huipulle

1000
Antti Lojamo

Head of Delivery & Technology

KPMG Suomi

Sähköposti

HFS Enterprise AI Services Top 10 Report” -tutkimuksessa analysoitiin maailman johtavien palveluntarjoajien vaikutusta nykypäivän monimutkaiseen ja nopeasti kehittyvään tekoälykenttään. HFS Research vertaili kansainvälisesti 21 yritystä käyttäen mittareina innovaatiokykyä, toteuttamiskykyä sekä asiakastyytyväisyyttä.

Raportissa kiitetään KPMG:n ”johtavaa lähestymistapaa älykkään automaation ominaisuuksien yhdistelyyn sekä oman ekosysteemin luomista tekoälykyvyille”.  Raportti nostaa esiin myös KPMG Lighthousen integroidun näkemyksen älykkään automaation teknologioista sekä globaalisti yhtenäisen lähestymistavan.

HFS Researchin varapääjohtaja Reetika Fleming toteaa raportissa, että yritysmaailma on nyt siirtymässä pilotointivaiheesta eteenpäin ja monen pilotointi- ja testausvuoden jälkeen tekoälyteknologioiden osalta pelkän kokeilemisen aika on lähestymässä loppuaan. ”Tutkimustulokset osoittavat, että näemme toimialalla nyt enemmän käyttöön päätyviä ratkaisuja, kun tähän asti on etsitty oikeita tekoälyn käyttökohteita ja -tapoja.” kertoo tutkimusraportti ja lisää, että yrityksissä tarvitaan edelleen osaavaa ohjausta monimuotoisten ja haastavien transformaatioprojektien läpiviemisessä. ”Markkinoiden kehittyessä kypsempään suuntaan tekoäly-, data- ja analytiikkateknologiat jatkavat myös kehittymistään ja sitä kautta pakottavat yritykset jatkossakin etsimään osaamista, joka johdattaa heitä muuttuvassa markkinatilanteessa.”

    —Tekoäly tulee tunkeutumaan kaikille yritystoiminnan alueille ja yritysten on nähtävä tekoäly strategisena välttämättömyytenä säilyäkseen kilpailukykyisenä ja relevanttina tekijänä. Tekoäly, automaatio ja analytiikka ovat yrityksen menestymisen kannalta keskeisiä tekijöitä ja ne määrittelevät kriittiset liiketoiminnan osa-alueet, kuten toimintaprosessit, datan käytön, työntekijät, riskit ja maineen, uudelleen. Tekoälyvisiota tulisi johtaa innovatiivisella ajattelulla ja sen pitkän tähtäimen tavoitteena tulisi olla yrityksen liiketoimintastrategian ja -mallien muuttaminen. KPMG:llä olemme ylpeitä kyvystämme ajaa liiketoiminnan transformaatiota ja kiitollisia siitä, että HFS Research arvostaa meidät kansainvälisesti huipulle tekoälypalveluntarjoajana”, toteaa Brad Fisher, globaalin KPMG Lighthouse -verkoston vetäjä.
    —HFS nostaa esiin sekä KPMG:n oman liiketoiminnan käyttöön tehdyt ratkaisut että asiakasrajapinnassa tarjottavat ratkaisut, joiden välillä on yhä useammin vaikea tehdä selvää rajanveto. Tämä on hyvä osoitus uudesta tavasta kehittää asioita ja toimia yhdessä asiakkaidemme kanssa. Samalla kun autamme asiakkaitamme muuttumaan yhä (teko)älykkäämmiksi, muutamme myös omaa toimintaamme voimakkaasti. Sisäinen ohjelmistokehityskykymme mahdollistaa myös täysin uudenlaiset avaukset sekä kumppaneiden että asiakkaiden kanssa, jatkaa Antti Lojamo, Suomen KPMG Lighthousen ja Innovaatiotoiminnan vetäjä.

HFS Researchin raportin mukaan KPMG:n ”uniikki vahvuus” on ”vuosikymmenten kokemus ja asiantuntemus riskienhallinnasta ja sen osaamisen sisällyttäminen laajasti ja menestyksekkäästi myös tekoälypalveluiden ytimeen.” Raportissa mainitaan myös KPMG:n tekoälypalveluiden allianssikumppanuudet Googlen, Microsoftin ja IBM:n kanssa sekä ”vahvat” konsultointi- ja kehittämispalvelut, mukaan lukien tekoälyratkaisuiden prototyyppien, kuten puheentunnistuksen sekä tekoälyyn pohjautuvan luonnollisen kielen prosessoinnin, kehittäminen.

Arvioidessaan KPMG:n asiakastyytyväisyyttä raportti toteaa: ”Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä valittuaan KPMG:n kumppanikseen ja nostaneet esiin KPMG:n vaikuttavan erikoisosaamisen tällä alueella. KPMG on osoittanut vahvaa kykyä valjastaa data merkityksellisiksi ja toteutettaviksi näkemyksiksi.”

Lisätietoja

Antti Lojamo
+358 20 760 3222
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä