Fiksu Kalasatama – älykkäiden kokeilujen koti

Fiksu Kalasatama – älykkäiden kokeilujen koti

Fiksu Kalasatama -hankkeen tavoitteena on luoda Helsinkiin kaupunkirakentamisen mallialue, jota kehitetään joustavasti kokeilujen kautta yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa.

1000

Osana elokuun Smart&Sustainable cities -tapahtumaamme saimme mahdollisuuden tutustua Helsingin Kalasataman alueseen, Forum Viriumin opastuksella. Urban Lab-tilassa, joka on hiilineutraalin Helsingin edistämiseen tarkoitettu tila, kuulimme Kalasataman tarinan ja orientoidumme alueen älykkäisiin sisältöihin. Kalasatama sloganinaan ”Tunti lisää aikaa” osoittautui kokonaisuudeksi, jossa asukkaiden, yritysten ja satunnaisten kävijöidenkin arjen sujuvuus on keskiöissä.

Kokeilukulttuuria ja yhteiskehittämistä

Fiksu Kalasatama -hanke on käynnistetty syksyllä 2013 tavoitteena luoda Helsinkiin kaupunkirakentamisen mallialue, jota kehitetään joustavasti kokeilujen kautta yhdessä asukkaiden, yritysten, Helsingin kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Syksyllä 2019 alueella asuu noin 4000 asukasta (tavoite on 25 000), joita palvelevat toimiva kauppakeskus Redi sekä Helsingin uusin ja laajin Terveys- ja hyvinvointikeskus. Kalasatamassa testataan tulevaisuuden älykkäitä energiaratkaisuja, kuten paikallista uusiutuvaa sähköntuotantoa (tuuli- ja aurinkovoima), sähköautoilua tukevaa infraa, sähkön varastointia ja kotien ja liikerakennusten energiatehokasta kiinteistöautomaatiota. Lisäksi alueella on liikkumiseen ja tilojen yhteiskäyttöön liittyviä kokeiluja.

Asukkaat aktiivisesti mukana kehitystyössä

Forum Virium ja Kalasatama toteuttavat osaltaan Helsingin kaupungin ”Maailman toimivin kaupunki” -strategiaa sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. Lisäksi Fiksussa Kalasatamassa ICT-teknologia sekä avoin data tukevat palvelujen syntymistä. Ajatuksena on, että asukkaat toimivat palvelujen koekäyttäjinä samalla kun yritykset saavat referenssin kotimaasta kansainvälistymistä varten. Asukasyhteistyö asumisen kehittämisessä on tiivistä ja monet uudet palvelut ovatkin suunnattu myös muiden kaupunginosien asukkaiden käyttöön. Muun muassa yhteiskäyttötilojen vuokraus, uudet kaupunkilogistiikan ratkaisut, robottibussin testaus, terveelliset ja personoidut ateriakassit kortteleihin toimitettuna.

Asukkaat ovat olleet myös vahvasti mukana kehittämässä ja testaamassa uusia digitaalisia hyvinvointipalveluja osana Kalasataman Wellbeing-ohjelmaa. Kokeiluohjelmien avulla tuodaan yritykset ja julkinen sektori yhteen palvelukehityksen merkeissä. Nopeiden kokeilujen mallilla tuotetaan lisäarvoa eri sidosryhmille ja toisaalta taas yritykset voivat hyödyntää kaupunkia kokeilualustana. Lisäksi isot yritykset houkuttelevat mukaan myös innovatiivisia start-upeja. Terveys- ja hyvinvointikeskus järjestää avoimia asiakasosallisuusiltoja kerran kuussa, joissa yhteiskehitetään toimintaa ja jaetaan tietoa.

Alueen taideteokset, merellisyys, yhteys Isoisän sillan kautta Mustikkamaalle sekä katutason palvelujen ja kanavien monimuotoisuus kiehtoi meitä kävijöitä. Rakennustyömaista huolimatta kokonaisuus näyttäytyy kulkijalle miellyttävänä ja hoidettuna uutena alueena, joka täyttää ja jopa ylittää kansainväliset älykaupunki-alueen kriteerit. Turhaan ei Kalasatamasta puhuta älykkäiden kaupunginosien julkkiksena, joka houkuttelee ammattituristeja Helsinkiin tutustumaan.

 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä