Liiketoiminnan ja teknologian rajojen haalistuessa entisestään IT-toiminnoista tulee yhä keskeisempi osa koko yritystä ja kaikkia sen osia. Mitkä ovat ne strategiset suuntaviivat, jotka auttavat yrityksiä suunnittelemaan, kehittämään, tuottamaan ja toimittamaan tarjoamansa asiakkaiden jatkuvasti muuttuvien odotusten vaatimalla nopeudella? 

Organisaation ketteryys, tuotenopeus, asiakkaan sitouttaminen ja kustannustehokkus ovat esimerkkejä tunnetuista mittareista, joiden välillä tietohallintojohtajat pyrkivät tasapainottelemaan. Investoinnit uusiin toimintatapoihin ja teknologiaan voivat osaltaan edesauttaa tätä työtä, mutta eivät välttämättä yksinään tuo merkittävää taloudellista tulosta.

― KPMG:n CIO Surveyn mukaan Suomessa asiakaskokemukseen panostetaan vähemmän kuin muualla maailmassa, harmittelee KPMG:n IT konsultoinnista vastaava Janne Vesa.

Market speed -toimintamallin tarkoitus on jatkuvasti arvioida asiakaskokemukseen vaikuttavia toimintoja, jotta niitä voidaan nopeasti muokata muuttuvan ympäristön mukaisesti. IT:n näkökulmasta tämä edellyttää vahvaa integraatiota organisaation sisäisten toimintojen välillä. 

Käytännössä liiketoiminnan eri yksiköiden välinen saumaton yhteistyö voi kuitenkin tarkoittaa montaa asiaa. Esimerkiksi datan näkökulmasta se tarkoittaa tehokkaasti kulkevia datavirtoja vaikkapa tietohallintojohtajalta (back office), myyntipäällikölle (front office) ja toimitusketjupäällikölle (middle office). Sirpaloitunut digitaalinen infrastruktuuri ja toimintojen erillisyys toisistaan voi heikentää yrityksen kykyä luoda arvoa asiakkaalle ja kasvaa.

― Muutos onnistuu ketterillä työ- ja kehitysmenetelmillä. Ketterien menetelmien ansiosta yritykset pääsevät nopeammin markkinoille ja saavuttavat asiakkaan silmissä laadukkaamman lopputuloksen tehokkaammin. Ketterät käytännöt lisäävät prosessien läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, Vesa jatkaa.

Market speed -organisaation keskeiset piirteet:

  1. Operaatioiden joustavuus määrittää, kuinka nopeasti yritysten työprosessit mukautuvat asiakkaiden jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. 
  2. Skaalautuvan kapasiteetin avulla voidaan varmistaa, että muutoksiin pystytään vastaamaan ilman, että kulutetaan suuria määriä resursseja. Esimerkiksi digitaalisten palveluiden kohdalla automaatio tarkoittaa skaalautuvuutta, joka mahdollistaa työprosessin muutoksen ilman uuden henkilöstön rekrytointia.
  3. Ihmis- ja kulttuurikeskeinen lähestymistapa takaa, että organisaatiossa vaalitaan pehmeitä taitoja. Työntekijöiden empatiaa, luovuutta, design-ajattelua ja tunneälyä ei ole yhtä helppo korvata teknologialla, kuin monia muita taitoja.

Mitä yritysten tulee huomioida Market speed -toimintamallia suunnitellessa ja tuleviin muutoksiin valmistautuessa? Lue KPMG:n kuusi vinkkiä raportista.