Insurtech 10: Trends for 2019

Insurtech 10: Trends for 2019

KPMG:n Insurtech-ammattilaisverkosto on julkaissut yhteistyössä The Digital Insurer -forumin kanssa Insurtechin päätrendit ja teknologiset ennustukset vuodelle 2019. Uskomme, että nämä trendit toimivat positiivisina muutosajureina ja auttavat vakuutusyhtiöitä tukemaan kasvua, alentamaan toimintakuluja ja edistämään kulttuurimuutosta.

1000
insurtech

Vuonna 2019 vakuutustoimialalla nähdään edelleen dramaattisia muutoksia, joiden taustalla vaikuttavat teknologian kehitys sekä taloudelliset, että poliittiset toimintaympäristön muutokset. Insurtech ja siihen liittyvät teemat pysyvät korkealla toimitusjohtajien agendalla ja usein strategisten hankkeiden ykkösprioriteettina. KPMG International Global CEO Outlook -julkaisun mukaan jopa 73 % vakuutusalan toimitusjohtajista on henkilökohtaisesti sitoutunut johtamaan yhtiöitään radikaalien muutosten läpi pysyäkseen kilpailukykyisenä.

Tämän tiedon valossa KPMG:n Insurtech-ammattilaisverkosto on julkaissut yhteistyössä The Digital Insurer -forumin kanssa Insurtechin päätrendit ja teknologiset ennustukset vuodelle 2019. Julkaisu on tarkoitettu vakuutusalan ammattilaisille, erityisesti strategia-, liiketoiminta- ja digitaalisen transformaation johtajille sekä vakuutusalalla vaikuttaville teknologiayrityksille. Uskomme, että nämä trendit toimivat positiivisina muutosajureina ja auttavat vakuutusyhtiöitä tukemaan kasvua, alentamaan toimintakuluja ja edistämään kulttuurimuutosta.

Uusia liiketoimintamalleja

Vuonna 2019 odotamme näkevämme lisää uusia ja innovatiivisia liiketoimintamalleja. Kyse ei ole vain vanhojen toimintamallien digitalisoimisesta, vaan yritysten tavoitteena on löytää täysin uusia toimintatapoja, jotka luovat positiivista energiaa, uusia mahdollisuuksia sekä palkitsevia tuloksia. Tavoitteena on implementoida uusia ratkaisuja, jotka muuttavat liiketoimintamalleja kokonaisuudessaan. 

Siirtyminen mukavuusalueen ulkopuolelle

Yritykset vaativat työntekijöitään luomaan uutta asiakaskeskeistä struktuuria ja kulttuuria. Siirtyäkseen tämänhetkisten rakenteiden ja yrityskulttuurin ulkopuolelle lähestymistapoja on muutettava luomalla uusi digitaalinen pelikenttä. Vaikka luopuminen olemassa olevista hallintorakenteista saattaisikin olla epämukavaa, yritysten on pakko ajaa tätä uudistusta päästäkseen heitä pidättelevien kulttuurillisten esteiden ylitse. 

Muutokset vaativat johtajuutta

Yritysjohtajien on omaksuttava muutoksia ja nopeasti, mikäli he aikovat hyötyä mahdollisuuksista, eivätkä halua jäädä jälkeen sektorinsa kehityksestä ja asiakkaiden odotuksista. Johdon on tunnistettava, ettei alalla tapahtuva murros ole vain teknologinen, vaan kyseessä on liiketoimintamalleja koskeva murros. 

Kumppanuuksien solmiminen

Tulevina vuosina kumppanuudet vakuutusyhtiöiden ja Insurtech-yhtiöiden välillä todennäköisesti lisääntyvät. Huolenaihe kumppanuuksia solmittaessa piilee liiketoimintojen integroimisessa, eikä niinkään Insurtech-toimijoissa itsessään. Markkinoilla on toimivaa teknologiaa yltäkylläisesti, mutta tarvetta on integroinnin asiantuntijoiden neuvonnalle. Onnistuakseen innovaattoreiden ja vakuutusyhtiöiden on toimittava yhdessä liiketoimintamallien integraatioasiantuntijoiden kanssa.  

Jatkuvasti kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä vakuutusalayhtiöiden on pysyttävä valppaina, kriittisinä ja päättäväisinä Insurtechin implementaatiostrategioiden suhteen. Pitkäaikainen asiakasuskollisuus ja -pysyvyys, toimintatehokkuuden parantaminen ja tuottojen tavoittelu onnistuvat vain tehokkaan kehityksen ja uuden teknologian implementoinnin avulla. Lue oheisesta raportistamme 10 Insurtech-trendiä vuodelle 2019.

Lisätietoja

Jami Nordlund
Sector Manager, Clients & Markets 
+358 20 760 3246 
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä