IT:n rooli onnistuneen asiakaskokemuksen muodostamisessa ei ole koskaan ollut suurempi kuin nyt. Luottamus nousee keskeiseksi haasteeksi, kun teknologia mahdollistaa yhä personoidumman asiakaskohtaamisen. Usein monimutkaiset ja näkymättömät teknologiaratkaisut ja datavirrat aiheuttavat huolta. 

Asiakkaan ja brändin kohtaamiset ovat yhä enenevissä määrin digitaalisia, jolloin teknologiasta tulee merkittävä tekijä haluttaessa vastata asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin. Erilaiset teknologiat vaikuttavat merkittävästi jopa niihin asiakaskokemuksiin, jotka eivät tapahdu verkkosivustoilla tai puhelimen sovelluksissa. Kilpailun tulee voittamaan se, joka kykenee tarjoamaan vahvasti räätälöityjä, henkilökohtaisia kokemuksia asiakkailleen säilyttäen samalla heidän luottamuksen sovellukseen, dataan ja sen integraatioon sekä koko toimitusverkostoon.

― Laajamittaisempi datan jakaminen ja sen hyödyntäminen personoiduissa asiakaskohtaamisissa tullee lisääntymään myös Suomessa, ja siihen liittyviin riskeihin yritysten tulee varautua. GDPR asettaa omat rajansa tälle toiminnalle. Hyvä esimerkki Suomen markkinoilla onnistuneesta digitalisoinnista ja brändin vahvistamisesta on veroilmoitusprosessin digitalisointi, kommentoi Suomen KPMG:n hallinnollisen tietoturvan palveluista vastaava Mika Iivari.

Vaikka teknologia tukee enenevissä määrin kannattavia asiakkuuksia ja niiden syntymistä, vain alle puolella yrityksistä on selkeä digitaalinen visio ja strategia tai kyky luoda personoituja asiakaskohtaamisia datan avulla. Modernin teknologian kuten AI:n, IoT:n ja blockchainin voimakas yleistyminen tulee muuttamaan asiakkaan ja brändin välisiä kohtaamisia entisestään.

― Digitaalisen luottamuksen perustana on tietoturvan ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Se ei ole enää kilpailuetu vaan elinehto, Iivari päättää.

Digitaalisen aikakauden teknologiajohtajien on tullut aika vastata kriittisiin kysymyksiin. Lue raportista, millä toimenpiteillä asiakasluottamus voidaan ansaita, ja miten teknologialuottamus nostetaan liiketoiminnallisen agendan keskiöön.