Jos seinä on kasvun tiellä, sen voi kaataa

Muun muassa uudenlaista open banking -alustaa kehittävä Enfuce kasvaa tahdilla, josta useimmat startupit voivat vain haaveilla. Millä eväillä taaperoikäinen firma on onnistunut nousemaan raketin lailla vakiintuneiden fintech-yritysten joukkoon?

Vasta kaksi ja puoli vuotta sitten perustettu Enfuce on kehittänyt innovatiivisia pilvipohjaisia IT-palveluita pankeille, maksulai­toksille ja muille fintech-yrityk­sille ja onnistunut luomaan häkel­lyttävän kasvu-uran. Yhtiö on päässyt kiinni kasvuun, jollaisesta valtaosa startupeista saattaa vain haaveilla. Se on muuntunut sil­missä startupista vakiintuneeksi mutta ketteräksi fintech-yrityk­seksi, joka tarjoaa yksittäisen tuotteen sijaan pankkisektorille laaja-alaisia palveluita.

Millä eväillä ihme on onnis­tunut?

Tarina alkaa talvisesta Maarian­haminasta. Pitkään rahoitus- ja pankki­maailmassa työskennellyt Monika Liikamaa irtisanoutui työstään tal­vella 2016. Lähtiessään hän vannoi lähimmille kollegoilleen, että töitä tehdään vielä yhdessä. Jo samana keväänä Liikamaa houkutteli neljä entistä työtove­riaan mukaansa perustamaan yri­tystä. Rakentamaan jotain uutta.

Tarvitaan hyvä tiimi. Ilman oikeita ihmisiä oikeissa paikoissa yrityksen on vaikea päästä edes lähtökuopista eteenpäin. Kun energiayhtiö St1 kyseli alan yrityksiltä apuvoimia maksupalveluja tarjoavan St1 Finance -osaston ja pilvipohjaisen maksualustan rakentamiseen, Enfuce antoi tarjouksensa. 

Enfuce rakensi järjestelmän jul­kiseen pilveen — ensimmäisenä ja kenties ainoana alan yrityksenä maailmassa. Valtavien serveri­farmien sijaan Enfucen maksu­palvelualusta pyörii internetjätti Amazon Web Servicesin (AWS) pilvessä. Sen ansiosta maksu­järjestelmän perustaminen on nopeampaa ja sujuvampaa, minkä asiakkaat panivat merkille. 

Markkinoiden ennakoiminen

Enfucen ratkaisu pankkien haasteeseen on tekninen ja monimutkainen, joten annetaan osaavamman ihmisen selittää:

”Autamme pankkeja sopeutu­maan sääntelyn vaatimuksiin ja samalla kolmannen osapuolen kehittäjiä. He ottavat meihin yhteyttä ja saavat kauttamme yhteyden kaikkiin pankkeihin, joiden regulaation vaatimat raja­pinnat ovat auki”, selittää Chief Technology Officer Niklas Apellund, hänkin yksi Enfucen perustajista.

Enfucen alusta yksinkertaistaen tulkkaa pankkien omat ohjel­mointirajapinnat EU-säädösten mukaiseen muotoon, jota ulko­puoliset sovelluskehittäjät voivat helposti hyödyntää. Samalla Enfuce pitää huolen, että asiak­kaan tunnistautuminen on turval­lista ja sujuvaa.

”Tämän avaamat mahdolli­suudet ovat periaatteessa loput­tomat, eikä niitä vielä osata edes ajatella. Kun aletaan soveltaa tekoälyä, maksuhistorian analy­sointi mahdollistaa kaikenlaisia palveluita”, Apellund kehuu innostuneena. 

Open banking on tulevaisuuden ilmiö, joka pakottaa pankit pohti­maan omaa strategiaansa. Niiden asiakassuhteet ja ydintoiminnot ovat uhattuina. Konsulttiyhtiö Accenture on esimerkiksi ennus­tanut, että jopa 47 prosenttia pankkien maksutapahtumista saatavasta liikevaihdosta saattaa haihtua erilaisten kolmannen osapuolten sovellusten myötä.

”Kun aletaan soveltaa tekoälyä, maksuhistorian analysointi mahdollistaa kaikenlaisia palveluita. Mahdollisuudet ovat periaatteessa loputtomat.”

Suuret laajentumissuunnitelmat

Enfucen open banking -alustan on määrä käynnistyä kahden ensim­mäisen asiakkaan kanssa vuoden alussa. Siitä eteenpäin tulevaisuus on avoin, mutta suunnitelmissa on voimakas laajentuminen. Kohdemarkkinat ovat kasva­neet samaa tahtia yhtiön kanssa: Pohjoismaiden sijaan kohteena on nyt koko Eurooppa, ja sen jälkeen Aasia, Tyynenmeren alue ja Poh­jois-Amerikka, Koskinen sanoo.

Yhtiö on jo läsnä Ruotsissa, Englannissa ja Espanjassa. Näissä maissa kiinnostus sen palveluita kohtaan on vahvaa. Kasvun rajoja on vaikea edes kuvitella, sillä Enfuce on onnistunut nappaa­maan paalupaikan EU:n sääntelyn myötä syntyville täysin uusille markkinoille.

”Joku, joka ei tunne toimin­taamme, voi kuvitella, että joka toinen IT-yhtiö voisi tehdä samaa. Kaikilla on jotain tekeillä PSD:n ja open bankingin ympärillä”, Koskinen kertoo.

Mutta kun katsoo tarkemmin, mitä yritykset tarjoavat, ja miten he ratkaisevat pankkien ja sovel­luskehittäjien ongelmia, vaihto­ehdot hupenevat. Koko Euroopassa on Koskisen mukaan muutama muu yritys, joita Enfuce pitää sil­mällä potentiaalisina kilpailijoina.

”Olemme aina yrittäneet saa­vuttaa jotain parempaa. Vaikka tänään tuntuu, että on tosi hyvä tuote, vuoden päästä tilanne näyttää taas ihan muulta. Koko ajan täytyy kehittää, eikä koskaan saa ajatella, että tässä ovat nyt ne tuotteet, jotka pankkimaailma tarvitsee”, Koskinen kuvailee Enfucen perustamisesta lähtien vallinnutta eetosta.

Sehän seisoo jo kirjattuna yhtiön perusarvoihin. ”Think Big!”

Koko artikkeli on julkaistu View-lehdessämme. 

Ota yhteyttä