Kansallisgallerian säätiöllä ei oikeutta hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi

KHO: Kansallisgallerian säätiö ei alv-velvollinen

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään (KHO 2019 T546), että Kansallisgallerian museotoimintaa ei ole kokonaisarvioinnin perusteella pidettävä arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitettuna liiketoimintana. Näin ollen Kansallisgallerialla ei ole oikeutta hakeutua verovelvolliseksi museo- ja näyttelytoiminnastaan eikä Kansallisgallerialla ole oikeutta vähentää tähän toimintaan kohdistuviin kustannuksiin sisältyvää arvonlisäveroa.

1000

Ennakkoratkaisua hakenut Kansallisgalleria on yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävä itsenäinen julkisoikeudellinen säätiö, jonka toiminta perustuu lakiin. Sen näyttely- ja muuta taidemuseotoimintaa harjoitetaan pääasiassa valtion varoin. Kansallisgallerian toiminnalla ei lain mukaan saa tavoitella taloudellista voittoa. KHO:n ratkaisussa oli kysymys siitä, oliko säätiöllä oikeus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi museo- ja näyttelytoiminnastaan.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen edellytyksenä on, että hakeutumisen kohteena oleva toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa ja että toiminta olisi aiheuttanut verovelvollisuuden ilman AVL 4 §:n säännöstä. Säännöksen mukaan yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään tuloverolain mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona. Liiketoiminnan tunnusmerkkien täyttymistä arvioidaan kokonaisuutena.

"Ei liiketoimintaa"

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Kansallisgallerian museotoimintaa, joka sisältää näyttelytoimintaa, maksullisia opastuksia, taidepajatoimintaa, viestinäyttelytoimintaa ja taideteosten lainaus- ja talletustoimintaa, harjoitetaan erillisen lain velvoittamana ja valtion avustuksella tuettuna, joten toimintaa ei kokonaisarvioinnin perusteella ole pidettävä AVL 1 §:ssä tarkoitettuna liiketoimintana.

Vähennysoikeuden yleisenä edellytyksenä on, että kyse on laissa määritellystä arvonlisäverollisesta toiminnasta tai toiminnasta, josta voidaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Kansallisgalleriaa koskevan lain ja sen vaikutuksen vuoksi ratkaisun laajempi soveltaminen on vähintään kyseenalaista. Lisäksi on huomioitava, että yhtiömuotoisten toimijoiden voidaan lähtökohtaisesti katsoa harjoittavan toimintaansa AVL 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa.

Lisätiedot

Joonas Paavolainen, p. 020 760 3567

Sanna Aalto, p. 020 767 2052

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä