Veroilmoittaminen reaaliaikaistuu – modernit työvälineet apuna muutoksessa!

Veroilmoittaminen reaaliaikaistuu

Verotuksen prosessien ja tietojärjestelmien uudistuksen myötä myös verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä seuraamusmaksusäännöksiä on uudistettu. Verotus sähköistyy, reaaliaikaistuu ja automatisoituu nopealla tahdilla.

1000

Verohallinto julkaisi strategiansa vuosille 2019-2024 jonka mukaisesti se tulee keskittymään jatkossa erityisesti analytiikkaan ja tekoälyyn, automaatioon sekä rajapintojen luontiin tietojen saannissa ja niiden hyödyntämisessä. Verohallinto näkee itsensä digitaalisen talouden edelläkävijänä, jonka tulevaisuuden visio on se, että verovelvollisten ei tarvitsisi enää miettiä verotusta, koska verotus tehtäisiin siinä kohdassa, jossa verotettava tapahtuma syntyy moderneja sähköisiä työvälineitä hyödyntäen. Tässä muutoksessa mukana pysyminen vaatii yrityksiltä valmiuksia tuottaa ja lähettää verotustietoja sähköisesti.

Raportointivaatimuksilla vaikutusta myös pienille ja keskisuurille yrityksille

Verohallinnon tavoitteena on siirtää painopistettä ennakollisten menettelyjen suuntaan. Lähes reaaliaikainen raportointi tukee tätä strategista tavoitetta, koska raportointivelvollisilla ei ole mahdollisuutta korjata raportoinnin sisältöä jälkikäteen. Tämä pakottaa yritykset ottamaan verotuksen tarpeet huomioon raportointiketjussa. Tästä OECD:n suosittelemasta lähestymistavasta on olemassa kansainvälisiä kokemuksia. Esimerkiksi Espanjassa myynti- ja ostolaskut raportoidaan sähköisesti veroviranomaiselle neljän päivän määräajassa. Suomen veroviranomaisilla on tahtotila seurata kansainvälistä kehitystä. Vireillä on esimerkiksi pohjoismainen yhteistyöhanke Nordic Smart Government, jossa luodaan pohjoismaisia standardeja taloushallinnon tiedon esittämiselle strukturoidussa muodossa. Hankkeen tavoitteena on tehostaa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista raportointia.

Tämä kehitys tulee jatkossa muuttamaan yritysten raportointivelvoitteita Verohallinnolle. Kehitys on jo alkanut. Yritysten on tullut antaa, yrityksen koosta ja yhtiömuodosta riippumatta tuloveroilmoituksensa sähköisesti marraskuusta 2017 alkaen. Muutos on aiheuttanut paineita etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joiden taloushallinnon järjestelmä ei välttämättä tue veroilmoituksen antamista tiedostomuodossa. Veroilmoitusprosessi on siten voinut muodostua aiempaa työläämmäksi, kun veroilmoitustiedot on tullut syöttää käsin Verohallinnon järjestelmään. Lisäksi on tullut vaatimus katkeamattoman kirjausketjun säilyttämisestä. Odotettavissa on, että 2019 avattavasta vapaaehtoisesta tilinpäätösten xbrl-raportoinnista tulee pakollista lähivuosina.

KPMG Verokone

KPMG on kehittänyt veroilmoitusten laatimisteknologian, KPMG Verokoneen, joka vastaa yllä mainittuihin vaatimuksiin sekä konvertoi käyttäjän tilinpäätöksen xbrl-muotoon. KPMG Verokoneella voi hallita lähes automatisoidusti koko yrityksen veroilmoitusprosessin ja minimoida näin manuaalisen työn tarvetta. Toistuvassa veroilmoitusprosessissa automaatiosta saatava ajallinen hyöty on aivan omaa luokkaansa. 

Autamme muuttuviin raportointivaatimuksiin vastaamisessa ja kerromme mielellämme lisää teknisistä ratkaisuistamme. 

Lisätiedot

Natalia Latvala

+358 40 6208 021

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä