Tilintarkastuksen merkitys perheyritykselle

Millaista palvelua KPMG:n tilintarkastusasiakas saa?

Aktiivisen tilintarkastajan merkitys yrityksen menestymisessä ja kehittymisessä on tärkeää.

1000

Lisätietoja

Markku Valli

Audit & Assurance Partner

KPMG Suomi

Sähköposti

Millaista palvelua KPMG:n tilintarkastusasiakas saa?

Lakisääteisellä tilintarkastuksella varmennetaan, että yrityksen hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös ovat asianmukaisesti hoidettu. Tämä tuo luotettavuutta ja turvaa yrityksen toiminnalle, jolloin yhtiön omistajat, johto ja kaikki sidosryhmät, kuten esimerkiksi asiakkaat, toimittajat, rahoittajat, viranomaiset ja työntekijät voivat luottaa siihen, että yrityksen asiat ovat riippumattoman ja asiantuntevan osapuolen toimesta varmistettu.

KPMG:llä tilintarkastajalla on laajat tiedot yleisistä yritystoiminnan ja liiketoimintaympäristön lainalaisuuksista, joita hän tuo esiin asiakkaiden hyödyksi. Kokenut tilintarkastaja osaa rohkeasti kyseenalaistaa, mutta antaa myös uskonvahvistusta moniin yritysjohdon suunnittelemiin toimiin. Meillä KPMG:llä tilintarkastaja ei toimi yksin, vaan hänellä on laaja tukiverkosto käytettävissä eri alojen asiantuntijoita kaikkiin mahdollisiin yritystoiminnan haasteisiin ja kehittämiseen. KPMG:llä tilintarkastajan asiakaslupaus on, että hän toimii luotettuna sparrauskumppanina laaja-alaisesti ja aloitteellisesti yli lakisääteisen tilintarkastuksen vaatimusten koko yrityksen elinkaaren ajan.

Tilintarkastuslain tulevat muutokset hyödyttävät

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) esitti tilintarkastusvelvollisuuden poistamista mikroyrityksiltä ja lakiluonnos eteni viime syksynä lausuntokierroksille. Lakiluonnosta kohtaan nousi kova vastustus, jonka johdosta TEM ilmoitti, ettei se vie lakiesitystään eteenpäin. TEM asettaa uuden työryhmän pohtimaan kevennetyn tilintarkastuksen mahdollisuutta pienemmille yrityksille. Suomen yritykset lukumääräisesti koostuvat pääasiassa pienemmistä yrityksistä, jolloin TEM teki asiassa ainoan järkevän päätöksen monista eri syistä. Jatkossa mahdollinen kevennetty lakisääteinen tilintarkastus pienemmille yrityksille antaa tilintarkastajalle aikaa entistä paremmin tukea yritystä laaja-alaisesti yli lakisääteisen velvoitteen.

Tilintarkastuksen tulevaisuus KPMG:llä

Kehitämme KPMG:llä jatkuvasti tarkastustamme ja erityisesti tarkastukseen käytettäviä työvälineitä. Data analytiikan, robotiikan ja tehokkaampien tiedonsiirtovälineiden avulla tehostamme työtämme saadaksemme laajemmin ja yksityiskohtaisempaa tietoa yrityksen taloudellisista luvuista tukemaan tarkastustamme, mutta myös antamaan arvokasta taloudellista tietoa asiakkaidemme hyödyksi.

Ota meihin yhteyttä ja tehdään tulevaisuus yhdessä!

KPMG:llä on 22 toimistoa ympäri Suomea ja yksi Tallinnassa. Kaikki asiakkaamme saavat parasta mahdollista tilintarkastus-, vero-, laki ja muuta neuvontapalvelua paikallisten kokeneiden asiantuntijoidemme toimesta.

© 2023 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ota yhteyttä