MBA-tutkintoon johtava koulutus katsottiin uusissa ratkaisuissa arvonlisäverolliseksi

MBA-koulutus arvonlisäverollista

Korkein hallinto-oikeus on kahdessa MBA- ja EMBA-tutkintojen arvonlisäverotusta koskevassa tapauksessa (KHO 2018:177, KHO 2018:178) katsonut tämän tyyppisen koulutuksen arvonlisäverolliseksi. Arvonlisäverokohtelun ratkaisi se, ettei koulutuspalvelua tarjottu lain nojalla tai tuettu valtion varoin. Aikaisemmassa tapauksessa KHO 2017:79 iso-britannialaisen yliopiston tarjoama, MBA-tutkintoon johtava koulutus katsottiin arvonlisäverottomaksi. Erona tähän oli uusissa ratkaisuissa se, ettei MBA- tai EMBA-tutkinto Suomessa kuulu viralliseen tutkintojärjestelmään, toisin kuin Iso-Britanniassa.

1000

Tapauksessa KHO 2018:177 oli kyse MBA-koulutuksesta, joka johti iso-britannialaisen yliopiston myöntämään tutkintoon, mutta jota tarjosi Suomessa yksityinen kauppakorkeakoulu franchising-sopimuksen perusteella. Suomalainen kauppakorkeakoulu katsottiin koulutuspalveluiden myyjäksi, koska koulutuksen myynti, markkinointi ja laskutus tapahtuivat tämän omissa nimissä. Koulutus tapahtui Suomessa, ja näin ollen palvelun myyntimaa oli Suomi. KHO 2018:178 erosi edellä mainitusta tapauksesta siten, että sekä koulutuksen järjestäjä että tutkinnon myöntäjä oli sama suomalainen yliopisto.


Molemmissa asioissa arvonlisäverollisuuden kannalta ratkaisevaa oli kuitenkin se, että koulutuspalvelua ei Suomessa tarjottu lain nojalla, eikä avustettu valtion varoin.


Ratkaisuissa on merkittävää myös se, että korkein hallinto-oikeus on aikaisemmin katsonut MBA-koulutuksen arvonlisäverottomaksi (KHO 2017:79). Tällöin kyseessä oli sellainen iso-britannialaisen yliopiston myöntämä tutkinto, johon johtavaa koulutusta yliopisto itse tarjosi Suomessa. Koska MBA-tutkinnon Iso-Britanniassa voidaan katsoa vastaavan suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa, ja siihen tähtäävä koulutus saa Iso-Britanniassa julkista rahoitusta, oli kyseinen koulutuspalvelu unionin oikeuden mukaisten syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuusperiaatteiden nojalla arvonlisäveroton myös Suomessa myytynä.


Uusissa ratkaisuissa asiaa tarkasteltiin kuitenkin suomalaisen koulutusjärjestelmän näkökulmasta, sillä koulutuspalveluiden myyjä oli molemmissa tapauksissa suomalainen toimija. Koska MBA- tai EMBA-tutkinnot eivät täällä ole virallisesti tutkintoon johtavaa koulutusta, jota lain nojalla avustettaisiin valtion varoin, näiden koulutuspalveluiden tarjoaminen ei ollut myöskään arvonlisäverotonta.


Korkein hallinto-oikeus totesikin jo aikaisemmassa ratkaisussa KHO 2017:79, että suomalaisten korkeakoulujen täydennyskoulutuksena tarjoama MBA-koulutus Suomessa ei kuulu viralliseen tutkintojärjestelmään. Sinänsä aiemmasta ratkaisukäytännöstä ei siis ole poikettu, mutta uusien ratkaisujen myötä on selkeytynyt se, että verottomuuden edellytyksien täyttymistä arvioidaan nimenomaan koulutuspalvelun myyjän sijoittautumisvaltion näkökulmasta. Merkitystä ei ole sillä, mihin tutkinnon myöntävä yliopisto on sijoittautunut.


MBA- tai EMBA-koulutuspalvelun arvonlisäverokohtelun ratkaisee siis se, kuuluuko koulutus viralliseen ja julkisin varoin tuettuun tutkintojärjestelmään myyjän kotimaassa.KHO 2018:177


KHO 2018:178Lisätietoja

Joonas Paavolainen p. 020 760 3567

Ida Maria Puolanen p. 020 760 3000

etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä