Rajat ylittäviä järjestelyjä koskeva tiedonantovelvollisuus Verohallinnolle

Mandatory disclosures

Jos yrityksesi on osallisena järjestelyissä, jotka koskevat myös toisessa valtiossa olevaa verovelvollista, kannattaa olla erityisen tarkkana.

1000

Tietyt tunnusmerkit täyttävät rajat ylittävät järjestelyt pitää raportoida vuodesta 2020 lähtien Verohallinnolle. Velvoite voi koskea sekä verovelvollisia itseään että heitä järjestelyssä avustaneita asiantuntijoita (ns. välittäjiä). Suomen osalta laki on vasta valmistella, ja hallituksen esitystä odotetaan ensi vuoden aikana. Tästä huolimatta raportointia edellytetään taannehtivasti järjestelyistä, joita on alettu toteuttaa 25.6.2018 alkaen.

Lue KPMG:n päivitys raportointivelvoitteiden pääkohdista. Seuraamme asian edistymistä ja keskustelemme mielellämme asiasta kanssanne.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä