EUT:lta päätös julkisen ostotarjouksen yhteydessä käytettävien neuvontapalveluiden arvonlisäveron vähennysoikeudesta

EUT:n päätös neuvontapalveluiden alv-vähennysoikeudesta

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) 17. lokakuuta 2018 antama tuomio täsmentää holdingyhtiöiden oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen.

1000

Tuomiossa C-249/17 Ryanair oli kyse oikeudesta vähentää julkisen ostotarjouksen yhteydessä käytettyjen neuvontapalveluiden arvonlisävero.

Lentoyhtiö Ryanair oli vuonna 2006 tehnyt julkisen ostotarjouksen irlantilaisen Aer Lingus -lentoyhtiön koko osakekannasta. Ryanairin aikomuksena oli osallistua yhtiön hallinnointiin suorittamalla sille arvonlisäverollisia hallinnointipalveluja. Ostoa ei kuitenkaan voitu toteuttaa täysimääräisesti kilpailuoikeuteen liittyvistä syistä, joten Ryanair sai hankittua ainoastaan osan yhtiön osakepääomasta. Ryanairille oli aiheutunut suunnitellun oston yhteydessä kuluja neuvontapalveluista ja muista suunniteltuun ostoon liittyvistä palveluista. Ryanair vähensi palveluista maksamansa arvonlisäveron, mutta Irlannin verohallinto ei hyväksynyt vähennystä.

Ratkaisussaan EUT katsoi, että yhtiöllä, joka aikoo hankkia toisen yhtiön koko osakekannan voidakseen harjoittaa taloudellista toimintaa, joka muodostuu arvonlisäverollisten hallinnointipalveluiden suorittamisesta viimeksi mainitulle yhtiölle, on oikeus vähentää julkisen ostotarjouksen yhteydessä hankkimistaan neuvontapalveluista maksamansa arvonlisävero, vaikka tämä taloudellinen toiminta ei toteutuisi, kunhan menojen yksinomaisena syynä on suunniteltu arvonlisäverollinen toiminta.

Merkitys yrityksille

Yritysjärjestelyihin liittyvät neuvontapalvelukulut ovat usein merkittäviä, joten niihin liittyvillä arvonlisäveron vähennysoikeuksilla on usein huomattava taloudellinen vaikutus. Unionin oikeuskäytännön mukaan pelkkä osakkeiden hankinta ja omistaminen ei ole arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettua liiketoimintaa. Yhtiöosuuksien hankinta ja omistaminen ovat sen sijaan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan liiketoimintaa silloin, kun osuuksien omistamiseen liittyy suora tai välillinen osallistuminen kohdeyhtiön hallinnointiin.

Uusi EUT:n tuomio vahvistaa sen, että yhtiöosuuksien oston yhteydessä aiheutuneiden menojen ja aiottujen hallintopalvelujen välillä on arvonlisäveron vähennykseen edellytettävä suora ja välitön yhteys myös silloin, kun aiottuja hallinnointipalveluja ei tosiasiallisesti voidakaan suorittaa myöhempien tapahtumien takia. Ratkaisevaa on objektiivisten seikkojen avulla todettavissa oleva tarkoitus harjoittaa liiketoimintaa, jotta liiketoimintaa valmisteltaessa aiheutuneiden menojen sisältämä arvonlisävero voidaan vähentää.

Jos yritys on jättänyt arvonlisäverovähennyksiä tekemättä suunnitellun yritysoston suunnittelu- ym. kustannuksista, yrityksen kannattaa selvittää mahdollisuudet tehdä vähennykset jälkikäteen arvonlisäveroilmoituksia oikaisemalla. Tarjoamme mielellämme asiantuntemustamme muutoinkin yritysjärjestelyihin liittyvien arvonlisäveromahdollisuuksien selvittämisessä ja arvioinnissa.

 

Lisätietoja

Marko Ojala, p.  020  760 3341

Mika Kallio, p.  020  760 3375

Sanna Aalto, p. 020 767 2052

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä