Muutoksia yhteisöjen tuloverotukseen verovuodelle 2018

Muutoksia yhteisöjen tuloverotukseen verovuodelle 2018

Yhteisöjen tuloverotukseen on alkukesästä tullut voimaan eräitä muutoksia koskien lainsäädäntöä veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamiseksi (HE 97/2017). Lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.5.2018 ja niitä sovelletaan tuloverotuksessa verovuodelta 2018 toimitettavaan verotukseen.

1000

Verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti 

Verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti verotuspäätöksessä ilmoitettuna päivänä. 

— Verohallinto muodostaa verotuspäätöksen, kun verotus on toimitettu 

— Verotus päättyy useimmissa tapauksissa nykyistä aikaisemmin

— Viimeistään verotus päättyy kymmenen kuukauden kuluttua verovuoden päättymiskuukauden lopusta lukien

— Veronpalautuksen maksupäivä ja jäännösveron eräpäivä määräytyvät verotuksen verovelvolliskohtaisen päättymispäivän mukaisesti 

— Nämä ajankohdat sekä jäännösveron maksuohjeet ilmoitetaan verotuspäätöksessä 

Täydentävä verotuspäätös

Täydentävä verotuspäätös on uusi menettely tuloverotuksessa.

— Verohallinto tekee täydentävän verotuspäätöksen, jos yhteisö ilmoittaa oikaisuvaatimuksella verotukseen vaikuttavan uuden tiedon, kuten tulon vähennyksen tai muun tiedon, johon verotuspäätös ei ole perustunut

— Uusi tieto on sellainen, jota verovelvollinen ei ole säännönmukaista verotusta varten ilmoittanut

— Esimerkiksi myyntitulo, joka on aikaisemmin puuttunut sekä kirjanpidosta että veroilmoituksesta

— Uutta tietoa ei ole esimerkiksi verotuksen päättymisen jälkeen esitetty uusi perustelu tai muutettu vaatimus

— Menettelyssä ei ole kysymys muutoksenhakumenettelystä, vaan säännönmukaista verotusta täydentävästä menettelystä

— Verohallinto toimittaa verotuksen yhteisön ilmoittaman uuden tiedon osalta

Seuraamusmaksut yhtenäistyvät

Myöhästymismaksu on tuloverotuksessa uusi seuraamusmaksu.  

— Määrätään euromääräisenä ja yhden kerran verovuotta kohti 

— Määrätään verotuksen päättymiseen asti 

— Yhteisöille ja yhteisetuuksille myöhästymismaksun suuruus on 100 euroa 

— Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos 

yhteisö antaa ilmoituksen määräajan jälkeen (oma-aloitteisesti tai kehotuksesta), mutta ennen verotuksen päättymistä 

yhteisö täydentää oma-aloitteisesti jo antamaansa veroilmoitusta omaksi vahingokseen, kuitenkin ennen verotuksensa päättymistä 

 

Verohallinto määrää yhteisölle veronkorotuksen, jos ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty: 

— Veroilmoitus on jätetty antamatta ennen verotuksen päättymistä 

— Veroilmoitus tai muu vaadittu tieto tai selvitys on annettu puutteellisena tai virheellisenä eikä yhteisö ole oma-aloitteisesti korjannut virhettä ennen verotuksen päättymistä 

— Veronkorotus on yhteisölle aina vähintään 150 euroa 

— Vaikka verotettavaa tuloa ei lisättäisi tai prosenttiperustainen korotus olisi pienempi kuin 150 euroa 

 

Veronkorotus voi olla enintään 25 000 euroa näissä erityistilanteissa: 

— Siirtohinnoitteludokumentoinnin esittämisvelvollisuuden laiminlyönti 

— Maakohtaisen selvityksen esittämisvelvollisuuden laiminlyönti 

— Aiheeton vaatimus ulkomaille maksetun veron vähentämisestä 

Muutoksia valtuuttamiseen

Veroasioiden valtuutukset muuttuvat, kun Katso-palvelu asteittain poistuu käytöstä. Katso-palvelun tilalle Verohallinto ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Valtuutuksia voi tehdä Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa 15.5.2018 alkaen, mutta valtuudet toimivat Verohallinnon asiointikanavissa vasta 1.11.2018 alkaen.

Lisätiedot

Ella Kunnas

+358 20 7603 173

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä