Uusi raportointivelvollisuus Verohallinnolle

Uusi raportointivelvollisuus Verohallinnolle

Euroopan unionissa on hyväksytty uusi verotusta koskeva raportointivelvollisuus.

1000

Tietyt rajat ylittävät järjestelyt pitää raportoida vuodesta 2020 lähtien Verohallinnolle. Velvoite voi koskea sekä verovelvollisia itseään että heitä järjestelyssä avustaneita asiantuntijoita (ns. välittäjiä). Suomen osalta laki on vasta valmistella, mutta raportointia edellytetään taannehtivasti järjestelyistä, joita on alettu toteuttaa 25.6.2018 alkaen.

Lue KPMG:n yhteenveto raportointivelvoitteiden pääkohdista. Seuraamme asian edistymistä.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä