EUT:lta päätös holdingyhtiön arvonlisäverovähennyksistä

EUT:lta päätös holdingyhtiön arvonlisäverovähennyksistä

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) 5.7.2018 antaman tuomio vahvistaa palveluita myyvien holdingyhtiöiden laajan vähennysoikeuden.

1000

Kiinteistön verollinen vuokraus tytäryhtiölle oikeutti tytäryhtiön hankintaan liittyvien kustannusten vähentämiseen

Tuomiossa C-320/17 (Marle Participations SARL) oli kyse holdingyhtiöstä, joka oli hankkinut yhtiöosuuksia tytäryhtiöistä, joille se myös vuokrasi kiinteistöä. Näistä yritysjärjestelyistä oli syntynyt asiantuntijakuluja, joihin sisältyneet arvonlisäverot holdingyhtiö vähensi.

Ratkaisussaan EUT katsoi, että tytäryhtiöille tapahtuvaa verollista kiinteistön vuokrausta oli pidettävä paitsi holdingyhtiön verollisena liiketoimintana, myös tytäryhtiöiden hallinnointiin osallistumisena, millä perusteella holdingyhtiöllä oli oikeus vähentää arvopaperikauppoina toteutettuihin yritysjärjestelyihin liittyneet arvonlisäverot.

Merkitys yrityksille

Yritysjärjestelyihin liittyvät asiantuntijakulut ovat usein merkittäviä, joten niihin liittyvillä arvonlisäveron vähennysoikeuksilla on usein huomattava taloudellinen vaikutus. Holdingyhtiöiden arvonlisäverovähennyksiin oli muun muassa Suomessa suhtauduttu nihkeästi, mutta EUT:n 16.7.2015 antama tuomio asiassa C-108/14 ja C-109/14 (Larentia+Minerva) vahvisti operatiivisten holdingyhtiöiden vähennysoikeuden tytäryhtiöiden hankintakuluista, kunhan holdingyhtiö vain ryhtyi myymään verollisia hallintopalveluita ko. yhtiöille. Uusi EUT:n tuomio osoittaa, että vähennysoikeuden edellytyksenä ei ole nimenomaan vain hallinnollisten palveluiden myynti, vaan tytäryhtiön hallinnointiin osallistuminen tulee ymmärtää laajempana käsitteenä. Siten esim. verollinen tilojen vuokraus synnyttää vähennysoikeuden vuokralaisena olevan tytäryhtiön hankintaan liittyneistä kuluista.

Ehdottoman tärkeää on kuitenkin edelleen (jonkun verollisen) palvelun myyminen nimenomaan hankitulle tytäryhtiölle. Pelkästään se, että hankitun tytäryhtiön liiketoiminta lisää välillisesti myös emoyhtiön oman liiketoiminnan tuotteiden kysyntää ja myyntiä asiakkaille, ei oikeuta hankinnan kulujen vähentämiseen, ellei emoyhtiö lainkaan myy suoraan hallinnollisia tai muita palveluita kyseiselle tytäryhtiölle.

Tarjoamme mielellämme asiantuntemustamme yritysjärjestelyihin liittyvien arvonlisäveromahdollisuuksien selvittämisessä ja arvioinnissa.

 

Lisätietoja

Lassi Ahopelto, p. +358 20 760 3631

Mika Kallio, p. +358 20 760 3375

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä