Säätiölain siirtymäaika päättymässä – onko säätiön säännöt läpikäyty ja muutettu?

Säätiölain siirtymäaika päättymässä

Vuoden 2015 lopussa voimaan tullut uusi säätiölaki toi mukanaan paljon uudistuksia ja muutoksia.

1000

Uusi säätiölaki on edellyttänyt hyvin monelta säätiöltä sääntömuutoksia. Sääntöihin liittyvät muutostarpeet vaihtelevat säätiökohtaisesti. Uuden säätiölain mukainen siirtymäaika päättyy 1.12.2018. Mikäli säätiön säännöt sisältävät säätiölain vastaisia määräyksiä, säännöt on muutettava vastaamaan lain vaatimuksia ja ilmoitettava rekisteröitäväksi viimeistään siirtymäajan päättymiseen mennessä. Säätiön hallituksella ja mahdollisella hallintoneuvostolla on velvollisuus reagoida ja saattaa säätiön säännöt uuden säätiölain mukaisiksi. Kokemuksemme mukaan sääntömuutosprosessiin kannattaa varata riittävästi aikaa ja suunnitella muutokset huolella. Mikäli sääntöjen muutostarpeita ei ole säätiössänne vielä kartoitettu, tulisi viimeistään nyt läpikäydä säännöt mahdollisten muutostarpeiden tunnistamiseksi.

Uusi säätiölaki sisältää paljon tahdonvaltaisia säännöksiä, jotka tulevat sovellettaviksi, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Lisäksi säätiölaki mahdollistaa erinäisiä asioita, jos niistä määrätään säännöissä. Esimerkkeinä edellä mainituista voidaan mainita toimitusjohtajan valitsemisen säätiölle ja liiketoiminnan harjoittaminen toimintamuotojen rahoittamiseksi. Eli vaikkei velvollisuutta pakollisiin sääntömuutoksiin olisikaan, jokaisen säätiön olisi hyvä pohtia, pitäisikö säätiön sääntöjä kuitenkin mahdollisesti muuttaa, jotta säätiön toiminta ja hallinto saadaan vastaamaan mahdollisimman tehokasta ja tarkoituksenmukaista toimintamallia ja säätiön tarkoituksen toteuttamista. Rekisteriviranomainen tarkastaa sääntöjen rekisteröintiprosessissa, että säännöt eivät sisällä lainvastaisia määräyksiä. Rekisteriviranomainen ei kuitenkaan tee tarkoituksenmukaisuusharkintaa. KPMG on avustanut jo yli sata säätiötä sääntömuutoksissa ja muissa uuteen säätiölakiin liittyvissä kysymyksissä. Meille on siten kertynyt laaja kokemus uuden lain tulkinnasta ja rekisteriviranomaisen tulkintalinjoista, sekä kattava kokemus ja näkemys sääntömuutosprosesseista ja käytännöistä säätiökentällä

Miten KPMG voi auttaa?

Avustamme mielellämme säätiöasiakkaitamme sääntömuutos-
prosessissa. Voimme tarjota muun muassa sääntöjen tai säätiön laatiman muutosluonnoksen läpikäyntiä ja kommentointia, sääntöjen päivitystä koskevaa neuvontaa, säätiön sääntöjen päivittämistä ja päivitettyjen sääntöjen rekisteröintiin liittyvän prosessin hoitamista.

 

Lisätietoja

Johanna Fagervik
P: 020 760 3939
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä