Merkittävä ennakkopäätös koskien Yhdysvaltojen välillistä verotusta

Merkittävä sales tax -ennakkopäätös Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa ei ole käytössä arvonlisäverotusta, vaan välillinen verotus perustuu pitkälti osavaltiokohtaisiin sales tax- ja use tax -järjestelmiin. Yhdysvaltojen korkein oikeus antoi 21.6.2018 ennakkopäätöksen, jonka mukaan verovelvollisuus yksittäisessä osavaltiossa voi syntyä myös ilman fyysistä läsnäoloa.

1000

Jatkossa sales tax -velvollisuudet voivat syntyä pelkän taloudellisen läsnäolon perusteella

Yhdysvaltojen korkein oikeus antoi 21.6.2018 odotetun ja aiemmat sales tax -periaatteet dramaattisesti mullistavan ennakkopäätöksen (South Dakota v. Wayfair). Tuomion perusteella yksittäinen osavaltio voi jatkossa pätevästi velvoittaa elinkeinonharjoittajaa suorittamaan esimerkiksi kuluttajille tapahtuvista myynneistä sales taxin osavaltioon myös siinä tapauksessa, että elinkeinonharjoittajalla ei ole fyysistä läsnäoloa kyseisessä osavaltiossa. Sales tax -velvollisuus tai velvollisuus raportoida liiketapahtumia yksittäisessä osavaltiossa voi jatkossa syntyä siten jo taloudellisen läsnäolon eli esimerkiksi osavaltioon suuntautuvan aktiivisen myyntitoiminnan perusteella.

Tulkinta on merkittävä muutos aiempaan oikeuskäytäntöön (Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden Quill v. North Dakota -päätös vuodelta 1992), jonka nojalla sales tax -velvollisuuden syntymisen edellytyksenä oli fyysinen läsnäolo (esim. varasto tai henkilökuntaa) kyseisessä osavaltiossa.

Merkitys yrityksille

Selvää on, että Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätöksen seurauksena yhä useampi yritys voi joutua rekisteröitymään sales tax- velvolliseksi ja suorittamaan sales taxin esimerkiksi kuluttajille tapahtuvista myynneistä niihin osavaltioihin, joihin tuotteita myydään. Päätös on erityisen merkittävä verkkokaupalle. Viime kädessä käytännön vaikutukset määräytyvät kuitenkin hyvin pitkälle osavaltiokohtaisesti.

Osavaltioiden välillä on kuitenkin edelleenkin jopa huomattavia eroja sales tax -verotusta koskevissa periaatteissa ja menettelyissä. Joissakin osavaltioissa ei esimerkiksi synny edes liiketapahtumien raportointivelvollisuutta, jos tuotteita myydään vain jälleenmyyjille. Tärkeää on tuntea omalle liiketoiminnalle relevanteissa osavaltioissa noudatettavat periaatteet.

Päätöksen nojalla sellaisten suomalaisten toimijoiden, jotka harjoittavat Yhdysvalloissa verkkokauppaa tai trading-kauppaa, tai ovat osallisina Yhdysvaltojen sisäisissä laskutus- ja toimitusketjuissa, tulee uudelleenarvioida sales tax -asemansa.

 

Lisätietoja

Marko Ojala, p. +358 20 760 3341

Lassi Ahopelto, p. +358 20 760 3631

etunimi.sukunimi@kpmg.fi 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä