Lue lisää

Kun yritys tekee yrityskaupan, se yleensä odottaa saavansa lisää liikevaihtoa, parempaa tulosta, enemmän osaamista ja uusia asiakkaita. Lisää, parempaa ja tehokkaammin. Näin ei kuitenkaan käy aina. Kansainvälisten tutkimusten mukaan suuri osa yritysjärjestelyistä epäonnistuu. Tavoitteet jäävät saavuttamatta.

Yrityskaupan myötä ei tulekaan parempaa liiketoimintaa vaan fuusio, jonka sulattelemiseen menee paljon aikaa ja energiaa. Pahimmassa tapauksessa koko yritysjärjestely pitää purkaa. ”Mikään yritys ei tietenkään halua epäonnistua yrityskaupassaan, mutta silti usein käy niin”, sanoo KPMG Global Strategy Group Finlandin johtaja Bozorg Amiri.

Ongelmat alkavat tyypillisesti sen jälkeen, kun yrityskauppa on toteutunut eli kun pre deal -vaiheesta siirrytään post deal -vaiheeseen. Yrityskaupan onnistunut integraatio on kuitenkin aivan ratkaisevaa sen kannalta, saavutetaanko asetetut tavoitteet vai ei.

Yritykset käyttävät paljon enemmän aikaa yrityskaupan toteuttamiseen kuin sen integraatioon.

Haasteet kaikille samat

Miten suomalaiset yritykset sitten onnistuvat yrityskaupan integroinnissa? Oman arvionsa mukaan vähintäänkin keskinkertaisesti. Asia selvisi, kun KPMG tutki suomalaisten yritysten integraatiokykyä ensimmäisenä Suomessa. Tutkimukseen haastateltiin 62 sellaista suomalaisyritystä, jotka olivat tehneet vähintään yhden yrityskaupan viiden viime vuoden aikana. Mukana oli sekä listattuja että listaamattomia yrityksiä, joiden liikevaihdot vaihtelivat 50 miljoonasta eurosta yli kahteen miljardiin.

Suomalaisten yritysten haasteet näyttävät olevan samanlaisia kuin yrityksillä muissakin maissa. Useimpien tutkimukseen osallistuneiden mielestä seuraavassa yritysjärjestelyssä pitää panostaa enemmän viestintään, kulttuurien yhteensovittamiseen sekä integraation suunnitteluun. Tulokset eivät yllätä Bozorg Amiria. Lukuisissa yritysjärjestelyissä mukana olleena hän tietää, missä riskit ovat suurimmat.

Lue juttu kokonaisuudessaan ja lataa View.