EU tuomioistuin: Myyjän tietämättömyydellä tavaran kuljetuksesta ei vaikutusta ketjukaupan arvonlisäverotukseen

EUT:n päätös ketjukaupan arvonlisäverotuksesta

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiossa C-628/16 Kreuzmayr oli kyse ketjukauppatilanteesta, jossa saksalainen myyjä myi tavarat itävaltalaiselle ostajalle, joka puolestaan myi ne heti kolmannelle taholle Itävallassa vastaanottamatta niitä itse lainkaan kaupan käynnin yhteydessä. Yhteisökaupan sääntöjä voitiin soveltaa vain tavaroiden toiseen myyntiin. Tavaroiden ensimmäinen myynti oli verollinen Saksan sisäinen myynti, vaikka saksalainen myyjä ei tiennyt, ettei ensimmäinen ostaja ollutkaan itse vienyt tavaroita pois Saksasta.

1000

Saksalainen myyjä toimitti ensimmäiselle ostajalle noutonumerot ja –todistukset, jotka oikeuttivat tavaroiden noutamisen Saksasta Itävaltaan. Ensimmäinen ostaja myi kuitenkin tavarat edelleen, kertomatta tätä ensimmäiselle myyjälle ja antoi tavaroiden noutamista varten saamansa noutonumerot ja –todistukset toiselle ostajalle.

Saksalainen myyjä käsitteli myyntinsä verottomana yhteisömyyntinä, koska hänellä olleiden tietojen mukaan ensimmäinen ostaja huolehti itse tavaroiden siirtämisen Itävaltaan. Ensimmäinen ostaja puolestaan myi tavarat Itävallan sisäisenä verollisena myyntinä toiselle ostajalle, joka käsitteli hankintaan sisältyvän arvonlisäveron vähennyskelpoisena.

EUT: Myyjän tietämättömyydellä ei merkitystä

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan toinen ostaja oli käyttänyt omistajalle kuuluvaa määräämisvaltaa ennen tavaran kuljettamista Saksasta Itävaltaan. Tämän vuoksi yhteisön sisäinen kuljetus liittyy ensimmäisen ostajan ja lopullisen ostajan väliseen luovutukseen. Sillä ei ollut vaikutusta, ettei saksalaiselle myyjälle ollut ilmoitettu, että ensimmäinen ostaja myy tavarat edelleen lopulliselle ostajalle ennen niiden kuljetusta Itävaltaan.

Saksalaisen myyjän myynti oli näin ollen Saksan sisäinen myynti, josta sen oli suoritettava Saksan vero. Toisen myyjän myynti oli veroton yhteisömyynti, jonka perusteella toiselle ostajalle ei siten syntynyt vähennyskelpoista ostoon sisältyvää veroa.

Vaikutus yrityksille

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu vahvistaa sen arvioinnin tärkeyttä, mihin ketjukaupan myyntiin yhteisökuljetus liittyy. Se myös korostaa ketjukaupan eri osapuolten tarvetta suojautua sopimuslausekkein siltä varalta, että joku osapuolista poikkeaa aiemmin sovituista järjestelyistä.

Luottamuksensuojakaan ei välttämättä pelasta aiheettoman vähennyksen tehnyttä (toista) ostajaa tai verottomasti tavaran myynyttä (ensimmäistä) myyjää vaikka verovelvollinen olisi itse toiminut vilpittömässä mielessä sopimuskumppaninsa kanssa sopimin tavoin. Luottamuksensuojaa myönnetään nimenomaan veroviranomaisten toiminnan johdosta verovelvolliselle syntyneiden perusteltujen odotuksien perusteella.

Katso: Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio C-628/16 Kreuzmayr

 

Yhteystiedot

Sari Hakapää p. 020 760 3709

Andreas Johansson p. 020 760 3265

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä