Turkki kannustaa yrityksiä toimittamaan veroilmoitukset ja maksamaan verot ajoissa

Turkilta kannusteita veroilmoituksiin ja veronmaksuun

Turkissa astuu vuoden 2018 alusta voimaan lainsäädäntöuudistus, joka kannustaa yrityksiä toimittamaan veroilmoitukset ja maksamaan verot ajoissa.

1000

Kannustimena toimii 5 %:n hyvitys maksettavasta yhteisöverosta, vuodesta 2018 alkaen. Käytännössä hyvityksen voi siten saada jo verovuodelle 2017. Hyvitys ei kuitenkaan koske pankkeja, vakuutus- ja eläkelaitoksia tai finanssipalveluja tarjoavia yrityksiä.

Hyvityksen myöntäminen edellyttää, että:

- hyvitettävän sekä kahden edeltävän verovuoden veroilmoitukset on toimitettu ja verot maksettu määräajassa

- yritykseen ei kohdistu verotarkastusta

- yrityksellä ei ole yli TRY 1 000 verovelkaa hyvityksen myöntämisajankohtana

- yritykseen ei ole kohdistunut rikossyytteitä tai rangaistuksia viimeisen 4 vuoden aikana.

Hyvityksen määrä ei voi olla enempää kuin TRY 1 000 000. Jos hyvityksen määrä ylittää maksettavan yhteisöveron määrän, käyttämätön hyvitys voidaan hyödyntää vielä seuraavana verovuonna, jonka jälkeen se menetetään lopullisesti. Turkin veroviranomainen voi kuitenkin peruuttaa hyvityksen, jos jälkeenpäin huomataan, ettei yritys ole täyttänyt kaikkia hyvityksen myöntämisen edellytyksiä.

Kannustinta voidaan pitää tervetulleena globaalisti tiukentuvassa verotusympäristössä ja KPMG kannustaakin asiakkaitaan toimimaan aina määräaikojen puitteissa. Jos asiakas täyttää uuden lain asettamat edellytykset hyvityksen myöntämiselle, ei hyvityksen myöntämiselle tulisi olla esteitä. KPMG toimittaa asiakkaidensa veroilmoitukset aina ajoissa, ellei veroilmoituksen toimittaminen viivästy asiakkaasta johtuvasta syystä. 

Lisätiedot:

Hanna Höglund 

020 760 3278

Aki Kokko 

020 760 3803

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä