KHO linjasi autokauppa-alan arvonlisäverovähennysten laskemista

KHO linjasi autokauppa-alan alv-vähennysten laskemista

Korkein hallinto-oikeus (KHO) otti 9.3.2017 kantaa arvonlisäveron yleiskuluvähennyksen laskemiseen kahdessa autokaupan rahoitukseen liittyvässä ratkaisussa (KHO 2017:38 ja KHO 2017:36). Ratkaisujen perusteella yritysten tulee olla erityisen tarkkana siinä, mikä autokauppaan liittyvä toiminta katsotaan arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaksi.

1000

Varastorahoitus

Ratkaisussa KHO 2017:38 rahoitusyhtiö rahoitti autojen jälleenmyyjän autokauppaa ns. varastorahoituksella. Autokauppiaalla oli käytössään tietty euromääräinen limiitti, jonka rajoissa autokauppias sai ostaa autoja maahantuojalta rahoitusyhtiön nimiin. Autot olivat kaupinta-aikana rahoitusyhtiön omistuksessa siihen asti, että autokauppias löysi autolle ostajan, jolloin rahoitusyhtiö myi auton autokauppiaalle samaan hintaan kuin mitä oli maksanut maahantuojalle. Rahoitusyhtiö veloitti autokauppiaalta erilaisia kiinteitä sekä muuttuvia palkkioita.

KHO katsoi, että sopimusten muodostama kokonaisuus ja niistä ilmenevä taloudellinen sekä kaupallinen todellisuus huomioiden rahoitusyhtiön autokauppiaalle luovuttamassa palvelussa oli kysymys verottomasta rahoituspalvelusta. Näin ollen A Oy:n tuli ottaa tästä toiminnasta saamansa palkkiot huomioon vähennykseen oikeuttamattomana toimintana yleiskuluvähennystä laskiessaan.

Merkitys rahoitusyhtiöille

KHO:n ratkaisu ei muuttane rahoittajien vakiintuneita alv-käytäntöjä varastorahoituksen osalta. Kun varastorahoituspalveluun liittyviä palkkioita on pidettävä arvonlisäverottoman rahoituspalvelun myynnistä saatuina vastikkeina, ei tämä toiminta luonnollisestikaan oikeuta arvonlisäverovähennysten tekemiseen yhtiön yleiskuluvähennysten osalta.

Liitännäisten verottomien tulojen vaikutus yleiskuluvähennykseen

Tapauksessa KHO 2017:36 oli kyse autokauppaa harjoittavan A Oy:n yleiskuluvähennyksen laskemisesta. A Oy tarjosi harjoittamaansa autokauppaan liittyen autojen ostajille erilaisia rahoitus- ja vakuutussopimuksia rahoitus- ja vakuutusalan yritysten kanssa tekemiensä sopimusten perusteella.

KHO katsoi, että A Oy:n tuli ottaa huomioon verottomasta rahoitus- ja vakuutuspalvelujen välittämisestä saamansa arvonlisäverottomat palkkiot vähennykseen oikeuttamattomana toimintana yleiskuluvähennystä laskiessaan.

Merkitys yrityksille

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun sisältyvä oikeusohje on, ettei Suomessa yleiskuluvähennyksen määrän laskenta perustu arvonlisäverodirektiivin pro rata -menetelmään, vaan tavaroiden ja palvelujen tosiasialliseen käyttöön. Tämän vuoksi myös liitännäisistä rahoitusliiketoimista saadut tulot tulee ottaa huomioon yleiskuluvähennyksen laskennassa.

Tulee kuitenkin huomioida, että leasingrahoitus on rahoitusyhtiölle verollinen palvelu ja näin autokauppiaan leasingrahoituksen välityksestä saamat palkkiot ovat verollisia.

 

Lisätietoja

Lassi Ahopelto, p. +358 20 760 3631

Ari Nielsen, p. +358 20 760 3661

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä