Rahaston maksama voitonjakolainan korko verovapaa säätiölle

Rahaston voitonjakolainan korko verovapaa säätiölle

Pääomarahaston tuloksen maksaminen voitonjakolainan korkona verovapaasti yleishyödylliselle yhteisölle ei ollut veronkiertoa eikä siten elinkeinotuloa.

1000

KHO lausui ratkaisussa KHO 2017:20, ettei kyseessä ole veronkierto, vaan korkotuotto on säätiölle henkilökohtaisen tulolähteen tulona verovapaata.

Säätiön oli vieraan pääoman ehtoisena rahoittajana mahdollista saada rahaston maksama tuotto verovapaana tulona toisin kuin tilanteessa, jossa sen äänettömänä yhtiömiehenä saama tulo-osuus olisi verotettu elinkeinotulona.

KHO katsoi, ettei kyseessä ole veronkierto

Verohallinnon antaman ennakkoratkaisun mukaan korkotuotto oli säätiön henkilökohtaisen tulolähteen tuloa ja siten verovapaata. Hallinto-oikeus kumosi annetun ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna veronkiertosäännöstä soveltaen, että voitonjakolainalle maksettu korko ei ole verovapaata säätiölle. Hallinto-oikeus katsoi järjestelyyn ryhdytyn ensisijaisesti veronkiertotarkoituksessa. 

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi Verohallinnon ennakkoratkaisun voimaan. Siten korkotuotot katsottiin säätiön henkilökohtaisen tulolähteen verovapaaksi tuloksi.

KHO totesi perusteluissaan, että voitonjakolainan ehdot ovat epätavanomaiset. KHO kuitenkin lausui edelleen, että säätiö on harjoittanut sijoitustoimintaa, josta saatuja tuloja on pidetty verovapaina henkilökohtaisen tulolähteen tuloina. Säätiön ei katsottu ryhtyneen voitonjakolainan antamiseen B Ky:lle veronkiertotarkoituksessa eikä tapauksessa tullut kokonaisuusarvioinnin perusteella soveltaa veronkiertosäännöstä.

KHO:n perusteluista on luettavissa ajatus, että koska pääomasijoitustoiminta säätiön itsensä harjoittamana olisi todennäköisesti ollut verovapaata henkilökohtaisen tulolähteen tuloa, ei ole perusteltua katsoa, että vieraan pääoman ehtoinen sijoitus rahastoon ja sen tuottojen saaminen verovapaasti olisi tehty verolta välttymiseksi. Järjestelyä ei voitu katsoa veronkierroksi, vaikka korkotulo oli säätiölle verovapaata tuloa.

Lisätiedot:

Kati Nieminen

+358 20 7603 189

Antti Leppänen

+358 20 7603 247

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä