Kyberturvallisuus on fiksun organisaation strategian ytimessä

Kyberturvallisuus strategian ytimeen

Innovaatiot ja liiketoimintamallin muutokset ovat yritysten menestyksen elinehto. Kyberturvallinen toimintaympäristö mahdollistaa innovaatiot, mutta toisaalta puutteet tietosuojassa ja kyberturvallisuudessa voivat pilata hyvätkin ideat. Voiko yritysjohto tehdä organisaatiosta iskunkestävän?

1000

Ota yhteyttä

Mika Laaksonen

Technology Advisory

KPMG Suomi

Sähköposti

Disruptiiviset teknologiat yhdistettynä eksponentiaalisesti kasvavaan tietomäärään, jonka organisaatiot keräävät asiakkaistaan ja liiketoiminnastaan, on samalla sekä uhka että mahdollisuus. Organisaatioilla on paljon pelissä arkaluonteisen tiedon suojelemiseksi ja asiakkaiden odotusten täyttämiseksi. 

Kyberturvallisuus-sanasta tulee yritysjohtajille ensiksi yleensä mieleen IT:n infrastruktuuriin liittyvä haaste. Näkemys on nykytilanteeseen liian kapea — kyberturvallisuus haastaa tämän päivän organisaatiot varautumaan koko organisaation laajuiseen toimintahäiriöön ja toisaalta antaa mahdollisuuden kasvuun.

Tutkimus: kyberuhkiin varautuminen ei ole kunnossa

KPMG 2016 Global CEO Outlook -tutkimuksessa pureuduttiin yritysmaailman muutoksiin, trendeihin ja tulevaisuuden odotuksiin. Siihen haastateltiin yli 1300 suuryrityksen toimitusjohtajaa. Keskusteluissa nousivat esille myös kyberturvallisuuteen liittyvät asiat. Merkittävin havainto oli se, että kyberturvallisuus on noussut globaalien suuryritysten merkittävimmäksi riskiksi (aikaisemmin sijalla 6). Samaan aikaan 72 % toimitusjohtajista arvioi, että he eivät ole riittävän hyvin varautuneita erilaisiin kyberhyökkäyksiin.

Esille nousi tapauksia, joissa hyökkääjät olivat muuttaneet komponenttivalmistajan laadunhallinnan järjestelmän parametreja niin, että yritys toimitti viallisia komponentteja, vaikka laadunvarmistuksen mukaan kaikki näytti olevan kunnossa. Taloudelliset vaikutukset olivat miljardeja dollareita. Toisessa tapauksessa yrityksen strateginen kasvuhanke jouduttiin keskeyttämään puoleksitoista vuodeksi hyökkäyksen takia.

Uhkiin varautuminen palvelee myös liiketoiminnan etuja

Datan hyödyntäminen on tätä päivää liiketoiminnassa alalla kuin alalla. Laadukas kyberturvallisuuden varmistamisohjelma ei vain keskity tiedon suojaamiseen, vaan sen tavoitteena on myös tehdä datasta ajantasaista ja heti saatavilla olevaa. Tämä auttaa luonnollisesti myös tekemään parempia liiketoiminnallisia ratkaisuja.

Kasvun lisäksi kyberturvallisuus on kriittinen menestystekijä organisaatioiden muutoshankkeille.Tutkimuksessa 77 % toimitusjohtajista arvioi, että liiketoimintamallien muutokset ja innovaatiot ovat avainasemassa heidän yritystensä strategiakaudella. Kyberturvallisuus on yksi keskeinen tukijalka, joka mahdollistaa näiden muutoshankkeiden onnistumisen, ja menestyksekkäät yritysjohtajat huomioivatkin tämän osana strategiahankkeitaan. Käytännössä tämä tapahtuu analysoimalla sitä, miten kyberturvallisuus tukee strategian eri komponenttien toteutumista, millaisia uhkia puutteet kyberturvallisuudessa voivat strategian toteutukselle aiheuttaa ja millaista kilpailuetua kyberturvallisuuteen liittyvät asiat voivat yritykselle mahdollistaa.

Kyberturvallisuus strategian ytimeen

Kyberuhkilta ei voi suojautua sataprosenttisesti, mutta organisaatio voi panostaa kyberturvallisuuteen niin strategian kuin asiakaskokemuksen tasolla. Asiakas voi aina valita kilpailevan palvelun, joka vaikuttaa ottavan yksityisyydensuojan ja tietoturvallisuuden tosissaan. Kyberturvallisessa ympäristössä kasvavat myös tietointensiiviset innovaatiot ja organisaation liikesalaisuudetkin pysyvät omana tietona. 

 

Yritysjohtaja, nyt on aika ottaa kyberturvallisuus strategian ytimeen!

Lisätiedot

Mika Laaksonen

Advisory Partner, Cyber

+358 20 760 3337

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä