Kirjausketjun vaatimus ulottuu nyt veroilmoittamiseen

Kirjausketjun vaatimus ulottuu nyt veroilmoittamiseen

Kirjanpitolain muutos ja sen vaikutukset veroilmoittamiseen kiinnostivat asiakkaitamme. Järjestimme aihepiiristä kaksi seminaaria, jotka molemmat olivat täyteen varattuja. Seminaareissa analysoiduista muutoksista eräs merkittävimmin käytännön työhön vaikuttava lainkohta on vaatimus kirjausketjun noudattamisesta veroilmoittamisessa.

1000

Veroilmoituksen laadinnassa kalenterivuodelta 2016 on ensimmäisen kerran otettava huomioon uudistuneen kirjanpitolain vaatimus kirjausketjun ulottamisesta myös veroilmoituksiin. Aiemmin kirjausketjun eheysvaatimus koski vain kirjanpitoaineistoja.

Kirjausketju näkyville yksittäisestä tapahtumasta viranomaisilmoituksiin

Kirjausketjua on pystyttävä seuraamaan liiketapahtumasta, tositteesta tai muusta kirjanpitomerkinnästä kirjanpitojen kautta tilinpäätökseen ja viranomaisilmoituksiin ja päinvastoin. Kirjanpitovelvollisen on pystyttävä osoittamaan, mihin kirjauksiin ja tositteisiin tietty viranomaiselle verotusta tai muuta tarkoitusta varten tehty ilmoitus perustuu. Kirjanpitoa, jota ei ole näin laadittu, ei ole mahdollista tilintarkastaa. Verotusta varten tehtävät oikaisut, kuten muutkin kirjanpitoviennit, pitää viedä kirjanpitoon kaksipuoleisina, päivättyinä ja numeroituina.

— Uusi vaatimus vaikuttaa monen yrityksen käytännön tekemiseen ja vaatii dokumentoinnin kehittämistä. Dokumentointi voidaan toteuttaa kirjanpitojärjestelmän sisällä, mutta erityisiä vaatimuksia dokumentoinnin muodolle ei ole. Dokumentointi esimerkiksi Excel-tiedostoon täyttää lain vaatimuksen, kertoo KPMG Oy Ab:n veroilmoituspalveluista vastaava Erkki Tiitta.

Kirjausketju koskee myös veroilmoituksen muutoksia

Kirjausketjuvaatimus koskee myös veroilmoituksen muuttamista ja korjaamista. Mahdolliset muutokset ja korjaukset täytyy tehdä korjaustositteiden tai selkeiden korjausmerkintöjen avulla niin, että kirjausketju säilyy aukottomana. Jos korjattavalle kaudelle ei voida tehdä kirjauksia, tulisi kirjausketjun aukottomuuden vuoksi luoda silta-laskelma, joka liittää korjatun ilmoituksen aikaisempaan ja avoimelle kaudelle mahdollisesti tehtävään korjaukseen.

Veroilmoitus on monelle yritykselle vuosittainen prosessi. On ymmärrettävää, että tällaiseen harvoin toistuvaan raportointiin ei ole järkevää hankkia tai rakentaa kalliita työkaluja. Käytännössä tuloveroilmoituksen tueksi laadittavat työpaperit tehdään Excelissä.

— Nähtäväksi jää, kuinka tiukasti veroviranomaiset tulkitsevat kirjausketjun vaatimusta myöhemmissä verotarkastuksissa. Ulkoisen palveluntarjoajan käyttäminen veroilmoituksen laatimisessa voi säästää aikaa ja rahaa verrattuna oman teknologian implementointiin ja prosessin kehittämiseen, Tiitta jatkaa.

 

Lisätiedot:

Erkki Tiitta

020 7603 814

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä