Analyytikot: KPMG johtava data- ja analytiikkapalvelujen tarjoaja

KPMG johtava data- ja analytiikkapalvelujen tarjoaja

Forrester Research on nimennyt KPMG:n johtavaksi kansainväliseksi data- ja analytiikkapalvelujen tarjoajaksi. Forresterin luokituksen mukaan johtavat toimijat tarjoavat kokonaisvaltaisia, luotettavia analytiikkapalveluja, tehokasta tukea toteutusvaiheisiin sekä vaikuttavan yhteistyöverkoston.

1000
Jan Nyström

Data & Analytics

KPMG Suomi

Sähköposti

Forrester Research Incin tuottamassa The Forrester Wave™: Insights Service Providers -raportissa kerrotaan, että KPMG on yhdistänyt onnistuneesti liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen ja tarjoaa monipuolisen portfolion analytiikkakyvykkyyksiä ja -ratkaisuja. Vakuuttavat päätöksentekotyökalut tarjoavat uusia näkemyksiä, vaihtoehtoisia toimintatapoja ja konkreettisia tuloksia, mikä on KPMG:n vahvuus toteutusvaiheissa.

Raportti nostaa esiin myös KPMG:n kyvyn painottaa luotettavan analytiikan tärkeyttä. KPMG:n kokonaisvaltaisen analytiikkapalvelutarjoaman tavoitteena on tuottaa liiketoimintahyötyjä parantamalla analytiikan luotettavuutta päätöksenteossa.

– Analytiikka ja tiedolla johtaminen ovat keskeisessä roolissa tämän päivän digitalisoituvassa liiketoiminnassa. Analytiikan mahdollistamien hyötyjen realisoituminen edellyttää kuitenkin usein uusia, dataan pohjautuvia toimintamalleja, ja ennen kaikkea luottamusta analytiikan avulla tuotettuun tietoon. Tuoreen tutkimuksemme mukaan yritysjohtajat eivät aina ymmärrä analytiikan vaikutusta liiketoimintaan, eivätkä näin ollen luota analytiikkaan päätöksenteossa. Luottamuspulan korjaamiseen analytiikkapalvelumme tarjoavat viitekehyksen, joka keskittyy analytiikan laatuun, tehokkuuteen, luotettavuuteen sekä pitkän tähtäimen arvon tuottamiseen, kertoo KPMG Suomen data- ja analytiikkapalveluista vastaava Jan Nyström.

– Data ja analytiikka avaavat ovet liiketoimintahyötyihin ja kilpailukyvyn kasvuun, mutta ensin on uskottava siihen, mitä se kertoo sinulle, Nyström toteaa.

KPMG:llä on data- ja analytiikkaosaamista kaikissa sen tilintarkastus- ja varmennus-, vero- ja laki- sekä neuvontapalveluissaan. Analytiikkapalveluiden tuottamiseksi KPMG on myös verkostoitunut lukuisten teknologiajohtajien ja akateemisten instituutioiden kanssa. Tämä mahdollistaa tehokkaan innovoinnin ja tuottaa data- ja analytiikkaratkaisuja, jotka ovat pilvipohjaisia ja kansainvälisesti sovellettavissa.

Lisätietoja

Jan Nyström
Advisory, Head of Data & Analytics
KPMG Oy Ab
Puh. 020 760 3172
S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä