Media-alalla vahva usko uusiin teknologioihin

Media-alalla vahva usko uusiin teknologioihin

Media-alan päättäjillä on vahva usko disruptiivisten teknologioiden mahdollisuuksiin ja siihen, että ne vaikuttavat positiivisesti alan yrityksiin ja liiketoimintamalleihin.

1000

Lisätietoja

Esa Kailiala

Partner

KPMG Suomi

Sähköposti

Näin todetaan joulukuussa 2016 ilmestyneessä raportissa A call to action | Disruptive technologies barometer – Media sector, joka on osa laajempaa Teknologia-, media- ja telealan (TMT) päättäjien näkemyksiä kartoittavaa tutkimuskokonaisuutta.

Suomen KPMG:llä TMT-sektorista vastaava Esa Kailiala uskoo, että uudet teknologiat voivat toimia muutoksen ajureina, ja että niiden avulla voidaan murtaa vanhentuneita prosesseja ja toimintatapoja:

– Uusien teknologioiden vaikutukset ulottuvat kaikkialle, ja tämä edellyttää että on uskallettava päästää irti vanhoista olettamuksista ja toimintatavoista, toimia rohkeasti ja sopeutua. Niin investoinnit kuin toiminnan suunnittelu on ajateltava uusiksi. Kestävälle pohjalle rakentuvien uusien tulonlähteiden luominen media-alalla edellyttää, että alan päättäjien on toimittava joko aikaisen toimijan tai vähintäänkin nopean seuraajan roolissa.

Moniulotteiset mahdollisuudet: parempaa palvelua, laatua ja tehokkaampaa toimintaa

Tutkimuksessa vastaajille esitettiin 13 eri teknologista ratkaisua, joita he saivat arvioida sen perusteella, miten tärkeitä ne ovat heidän edustamansa yrityksen operatiivisen toiminnan tai liiketoimintamallien kannalta taikka investointikohteena. Saadut tulokset osoittavat, että kaikki arvioinnin kohteena olleet uudet teknologiat vaikuttavat media-alaan ja siihen, miten alan yritykset palvelevat asiakkaitaan ja pyörittävät liiketoimintaansa.

Eniten mediayritysten operatiiviseen toimintaan vaikuttavat erilaiset markkinointialustat, data ja analytiikka (D&A), mobiililaitteet ja -sovellukset sekä digitalliset maksuvälineet ja -valuutat. Tuottavuuden parantamisen näkökulmasta keskeisimpinä keinoina mainittiin esineiden internet, robotiikka ja digitaaliset maksuvälineet. Tekoäly ja kognitiivinen tietojenkäsittely ja 3D-tulostus auttavat laadun kehittämisessä. D&A ja esineiden internet nousivat esille myös keinoina, joiden avulla voidaan vähentää henkilöstökustannuksia. 

Asiakaspalvelun kehittämisessä tärkeimpinä teknologioina pidettiin digitaalisia markkinointialustoja, sosiaalista mediaa sekä mobiililaitteita ja -sovelluksia. Erilaiset on-demand -palveluihin pohjautuvat ratkaisut, digitaaliset maksuvälineet ja tekoäly sekä kognitiiviseen tietojenkäsittelyyn pohjautuvat teknologiat edesauttavat osaltaan tuotteiden ja palvelujen muuttamista rahaksi uusin tavoin. Markkinoinnin tehostamisen näkökulmasta keskeisessä roolissa ovat esineiden internet ja D&A.

Investointisuunnitelmat nopeammin käytännön toiminnaksi

Vaikka vastaajat ovat vahvasti optimistisia disruptiivisten teknologioiden mahdollisuuksiin, ei tämä vielä näy operatiivisessa valmiudessa. Mediayrityksissä ymmärretään disruptiivisten teknologioiden välttämättömyys liiketoiminnalle, mutta monella on vaikeuksia määrittää tarkasti, missä teknologioissa piilee suurimmat mahdollisuudet ja vastaavasti uhat.

– Tutkimustuloksiin pohjautuen uskallan väittää, että media-alalla on aitoja mahdollisuuksia hyödyntää useita uusia teknologioita toimintansa tehostamiseksi, olipa kyse muutoksista asiakasrajapinnassa tai yrityksen taustatoiminnoissa tai luultavimmin molemmissa. Karu totuus on kuitenkin se, että ne jotka eivät tartu toimeen nyt, huomaavat ajan mittaan olevansa tilanteessa, jossa mahdollisuudet ovat enää vain vähäiset ja jäljellä on ainoastaan entistä enemmän uhkakuvia, Kailiala ennustaa.

KPMG Disruptive Technology Map

KPMG:n TMT-toimiala on luonut työkalun, jonka avulla media-alan yritykset voivat verrata itseään alan muihin yrityksiin voidakseen priorisoida paremmin, mitä uusia teknologioita omassa toiminnassa kannattaisi edistää ja saada näin tukea investointipäätöksille. Tarkemmin aiheeseen voit tutustua KPMG:n kansainvälisillä sivustoilla Disruptive technologies barometer – Media sector.

Taustaa tutkimuksesta

Raportti A call to action | Disruptive technologies barometer – Media sector pohjautuu maailmaanlaajuiseen, KPMG Internationalin TMT-sektorin Forrester Consultingilla teettämään tutkimukseen. Tutkimuksen kohteena olivat media-alan yritykset ja niiden päättäjät, joita osallistui tutkimukseen yhteensä 580 henkilöä 16 eri maasta (Australia, Brasilia, Espanja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, Iso-Britannia, Israel, Japani, Kanada, Kiina, Portugali, Ranska, Saksa, Taiwan sekä USA). Edustettuina olivat mainosala, verkkomedia, sanoma- ja aikakauslehdet, televisio- ja radiotoiminta, videotuotantopalvelut, kaapeli-tv -alan toimijat sekä sosiaalisen median sisällöntuotantopalveluja tarjoavat yritykset. Tutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, johon osallistui yhteensä 1740 vastaajaa teknologia-, media- ja teletoimialan (TMT) kaikilta osa-alueilta, 580 henkilöä kultakin. Aiemmin sarjassa ovat ilmestyneet teknologia-alaa ja telealaa koskevat raportit: 

Teknologiasektorilla paletti sekaisin

Disruptiiviset teknologiat telealan uusi normaali

 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä