2017 Global Audit Committee Pulse Survey

2017 Global Audit Committee Pulse Survey

KPMG:n Audit Committee Institute selvitti, mitkä asiat askarruttavat tarkastusvaliokuntien jäseniä muuttuvan sääntelyn ja digitalisaation keskellä. Tutkimukseen osallistui yli 800 tarkastusvaliokunnan jäsentä 42 maasta.

1000

Global Audit Committee Pulse Survey valottaa tarkastusvaliokuntien ajankohtaisia haasteita ja prioriteetteja. 

Tarkastusvaliokunnat luottavat yhä taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen laatuun. Selvityksen mukaan ne ovat kuitenkin jatkuvasti huolissaan riskienhallinnasta, lakien ja sääntelyn noudattamisesta, kyberriskeistä sekä siitä, kuinka hallita yrityksen kontrolliympäristöä.

Tutkimuksen keskeiset löydökset:

  • Tarkastusvaliokunnat ovat eniten huolissaan riskienhallinnasta: yli 40 % vastaajista kokee, että yritysten riskienhallinnassa on vielä paljon kehitettävää. 
  • Sisäisellä tarkastuksella on eniten arvoa, kun se keskittyy merkittävimpiin riskeihin ja yrityksen riskienhallintaprosessien riittävyyteen yleisesti.
  • Johdon asenteet ja toiminta, yrityskulttuuri sekä lyhyen aikavälin tavoitteiden tuottama paine ovat huomattavia haasteita tarkastusvaliokunnille. 
  • Talousjohtajien seuraajasuunnittelu ja vaihtuvuus talousorganisaatioissa ovat edelleen heikkoja kohtia.
  • Uusien tilinpäätösstandardien implementointi sekä vaihtoehtoiset tunnusluvut laskentatavat saattavat kaivata enemmän tarkastusvaliokuntien huomiota.
  • Tarkastusvaliokuntien tehokkuus riippuu siitä, kuinka hyvin ne ymmärtävät yritystensä liiketoimintaa.

Selvityksen avulla tarkastusvaliokunnat voivat suunnitella työtään ja verrata näkemyksiään, tarkentaa painopistealueitaan, arvioida vastuitaan ja käytäntöjään sekä vahvistaa valvontaa. 

Voit ladata julkaisun PDF-muodossa sivun oikean ylälaidan linkistä.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä