Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017

Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017

Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 30.11.2016 hallituksen esityksen työsopimuslain muutoksesta. Koeaika pitenee, työnantajan takaisinottovelvollisuusaika lyhenee ja pitkäaikaistyöttömien palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen helpottuu. Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2017.

1000

Koeaika pitenee

Koeajan enimmäispituus pitenee nykyisestä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Lisäksi työnantajalla olisi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Koeaikaa voidaan pidentää yhdellä kuukaudella kutakin poissaolojaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden.

Takaisinottovelvollisuusaika lyhenee

Lakimuutoksen myötä myös työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenee nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.

Pitkäaikaistyöttömien palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen helpottuu

Lakimuutoksen myötä pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä. Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. 

Miten KPMG voi auttaa ?

Asiantuntijamme työskentelevät päivittäin näiden kysymysten äärellä ja käyvät jatkuvaa ammatillista KPMG:n palvelu- ja toimialat ylittävää vuoropuhelua eri alojen asiantuntijoiden välillä. Ota yhteyttä, olemme tavoitteidesi tukena. 

Lisätietoja

Keijo Putkonen
Lakimies
Puh. 020 760 3048 

 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä