Ennakkoratkaisu: verovelvolliselle luottamuksensuojaa myös ennakkoratkaisun voimassaoloajan päätyttyä

Ennakkoratkaisun luottamuksensuojan voimassaolo

Korkein hallinto-oikeus on antanut merkittävän luottamuksensuojaa koskevan ratkaisun: arvonlisäverolain kiinteistöinvestointien tarkistusvastuuta koskevilla säännöksillä ei voida mitätöidä verovelvolliselle annettua ennakkoratkaisua sen voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

1000

Tapauksessa KHO:2016:196 yhtiö oli saanut Verohallinnolta ennakkoratkaisun vuonna 2011, jossa sen toiminnan oli todettu olevan arvonlisäverollista pysäköintitoimintaa. Yhtiö oli rakentanut pysäköintilaitoksen, joka oli valmistunut vuonna 2012 ja vähentänyt rakentamiskustannusten arvonlisäveron. Ennakkoratkaisun voimassaoloaikana alkuvuonna 2012 korkein hallinto-oikeus oli kuitenkin antanut julkaistun ennakkoratkaisun, jossa todettiin, ettei osakkeiden omistukseen perustuvaa pysäköintiä voida pitää arvonlisäverollisena pysäköintitoimintana.

Verohallinto oli poistanut yhtiön arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ennakkoratkaisun voimassaoloajan päätyttyä 1.1.2013 alkaen ja vaatinut yhtiötä oikaisemaan kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyn johdosta jo tekemiään arvonlisäverovähennyksiä.

Luottamuksensuojan ennalta-arvaamaton menettäminen painoi perusteluissa

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan vähennysoikeuden menettämistä olisi tässä tilanteessa pidettävä sellaisena yllättävänä ja ennalta-arvaamattomana lopputuloksena, joka unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen merkitsisi luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista.

Luottamuksensuojan toteuttamiseen KHO:n mukaan olisi kaksi vaihtoehtoa: joko yhtiötä pidetään yhä toiminnastaan arvonlisäverollisena tai yhtiö poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, mutta tarkistusvastuuta ei vaadita toteutettavaksi.  KHO päätyi pitämään yhtiön arvonlisäverovelvollisena ja kumosi Verohallinnon ja Helsingin hallinto-oikeuksien päätöksen rekisteristä poistamisesta. Ratkaisun mukaan yhtiön perusteltu luottamus voi kohdistua vähennysoikeuden pysymiseen kuitenkin vain, jos se maksaa tarkistuskauden loppuun saakka arvonlisäveroa pysäköintitoiminnassa perimistään vastikkeista.

 

Lisätiedot

Anna Kallunki 020 760 3418

Marko Ojala 020 760 3341

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä