Ajankohtaista maakohtaisen raportin antamisesta

Ajankohtaista maakohtaisen raportin antamisesta

Suomessa ja monessa muussa valtiossa maakohtainen raportointi (Country-by-Country report, CbCr) edellyttää raportoinnin piiriin kuuluvilta yrityksiltä erillistä ilmoitusta (notification) raportinantajasta, vaikkei yritys itse olisi velvollinen antamaan raporttia konsernin puolesta.

1000

Raportointi- ja ilmoitusvelvollisuus

Raportointivelvollisuus koskee konserneja, joiden liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa raportointikautta edeltäneellä tilikaudella.

Ilmoitusvelvollisuus raportinantajasta Suomen Verohallinnolle puolestaan koskee kaikkia suomalaisia liikevaihtorajan ylittäviä konserneja sekä kaikkia liikevaihtorajan ylittävän ulkomaisen konsernin suomalaisia tytäryhtiöitä. Maakohtainen raportti tulee antaa Suomessa 12 kuukauden kuluessa raportoitavan tilikauden päättymisestä, mutta raportinantaja on ilmoitettava aiemmin.

Ensi vuonna ilmoitus raportinantajasta annettava kaksi kertaa 

Suomessa ensimmäinen ilmoitus raportinantajasta tulee antaa 31.5.2017 mennessä koskien tilikauden 2016 (ja murretun, ennen 31.5.2017 päättyvän tilikauden osalta) maakohtaista raporttia. Ensimmäisen raportoitavan tilikauden (2016) jälkeen ilmoitukset raportinantajasta tulee Suomessa antaa raportoitavan tilikauden loppuun mennessä.

Vuoden 2017 tärkeät päivämäärät maakohtaisen raportin osalta ovat seuraavat:

• Tilikauden 2016 maakohtaisen raportin antaja on ilmoitettava verohallinnolle 31.5.2017 mennessä

• Tilikauden 2016 maakohtainen raportti on toimitettava Verohallinnolle 31.12.2017 mennessä

• Tilikauden 2017 maakohtaisen raportin antaja on ilmoitettava Verohallinnolle 31.12.2017 mennessä 

On syytä huomioida, että käytännöt eroavat maiden välillä koskien ilmoituksen ja varsinaisen maakohtaisen raportin antamista ja erityisesti niihin liittyviä määräaikoja. Joissakin maissa, kuten Itävallassa, Espanjassa ja Tanskassa tulee ensimmäinen ilmoitus (tilikaudelta 2016) raportinantajasta antaa jo 2016 loppuun mennessä paikallisille veroviranomaisille. Vaikka Suomessa tuskin tullaan määräämään veronkorotuksia vielä ensimmäisen ilmoituksen tai raportin myöhästymisestä, niin samaa ei välttämättä kaikkien maiden verottajan osalta voi odottaa. 

Käytännön ohjeita ilmoituksen antamiseen

Verohallinto tulee julkaisemaan ohjeistusta alkuvuodesta 2017 liittyen maakohtaiseen raportointiin sekä raportinantajasta annettavaan ilmoitukseen. Tässä vaiheessa Verohallinnosta saatujen tietojen mukaan itse raportin ja sen antajasta annettavan ilmoituksen antamiseen tulee kaksi pääasiallista ilmoitusvaihtoehtoa.

Ensimmäinen vaihtoehto tulee jo alkuvuodesta 2017 www.suomi.fi -sivustolle ja toinen myöhemmin keväällä (tietojemme mukaan toukokuun lopussa 2017) osoitteeseen www.ilmoitin.fi. Ainakin myöhemmin julkaistavassa versiossa tunnistautuminen tapahtuu verovelvollisen Katso-tunnuksilla ja raportointi noudattaa OECD:n xml schema -suosituksia, jossa tiedot annetaan koodikielisenä. Ensimmäinen vaihtoehto on tietojemme mukaan toteutettu sähköisenä lomakkeena. Kummassakin vaihtoehdossa tiedot lähetetään verohallinnolle sähköisesti. Verohallinto ei kuitenkaan voi kieltäytyä vastaanottamasta paperiversiota ilmoituksesta tai raportista. Jos verovelvollinen haluaa lähettää tiedot paperille tulostettuna, tulee se tietojemme mukaan tehdä www.suomi.fi -sivustolle tulevan lomakkeen avulla.

Verohallinnosta saatujen tietojen mukaan ilmoituksessa tulee antaa seuraavat tiedot:

• Ilmoituksen antajan raportointirooli (yritys, jonka Katso-tunnisteella kirjaudutaan järjestelmään)

• Tilikausi

• Verotuksen maakohtaisen raportin antajan tunnistetiedot: nimi ja y-tunnus (jos y-tunnusta ei ole, ilmoitetaan TIN)

• Verotuksen maakohtaisen raportin antajan rooli (ilmoitetaan jos on eri kuin ilmoituksen antaja)

• Raportin antajan verotuksellinen lainkäyttöalue

• Raporttiin kuuluvat Suomessa sijaitsevat osapuolet 

Suomessa olevien konserniyhtiöiden osalta voidaan laatia yksi yhteinen ilmoitus raportinantajasta. Kun maakohtaiseen raportointiin liittyvät käytännöt ja ohjeistukset herättävät kysymyksiä Suomessa tai ulkomailla, pyydämme rohkeasti ottamaan meihin yhteyttä, niin avustamme teitä kysymysten selvittämisessä.

Lisätiedot:

Suvi Vasenius

020 7603 241

Juha Jääskeläinen

020 7603 032

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Maakohtaisen raportoinnin implementoinnin tilanne eri maissa, viikoittain päivittyvä dokumentti

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä